UDD – Úžasné Duchovné Dozrievanie

Myšlienky, ktoré nás zaplavujú, emócie, ktoré sa nás zmocňujú a skutky, ktoré nás privádzajú len do sklamania zo seba. S týmto je odteraz KONIEC! Po absolvovaní tohto kurzu ti už žiadna z oblastí nebude spôsobovať problémy. Naučíš sa v ňom, ako svoje myšlienky, emócie aj skutky chápať, trénovať, aj ovládať na Božiu Slávu a to veľmi jednoduchým, vtipným, aj praktickým spôsobom. Lebo Božou vôľou je, aby sme boli zrelí a žili rozumnejšie, šťastnejšie, zdravšie a duchovne mladší než včera. Aby nik z nás netrpel psychicky, fyzicky ani inak.

Obsahom kurzu, je 13 lekcií, t.j.vyše 15 hodín audio prednášok (nie nahrávok), poznámky na stiahnutie a 15 kvízov. Zápis do kurzu je možný emailom na info@hlaszpuste.com po zaplatení školného (65 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459, so správou pre prijímateľa: UDD). Úhradou potvrdzuješ súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov, používania stránky HZP a pravidlami štúdia.

Prihlásiť sa na tento kurz