Pozdvihi Svoj Materiálny Svet

16 NOVEMBRA 2021
Tej noci anjel zápasil s Jakubom a Jakub zvíťazil, hoci sa anjelovi podarilo vykĺbiť jeho stehno. Jakub žiadal, aby ho anjel požehnal; tak mu anjel oznámil, že Boh mu dá ďalšie meno Izrael, čo znamená „Ten, ktorý zápasil s Bohom a zvíťazil“.

Gn 32,29: Tvoje meno už viac nebude Jakub, ale Izrael [yisrah: zvíťaziť + El: Boh = Izrael]...

Meno „Izrael“ nenahradilo Jakubovo pôvodné meno, ale doplnilo ho. Vyjadrovalo to nové, vznešenejšie postavenie, ktoré mu teraz bolo udelené. Zatiaľ čo „Jakub“ musel bojovať s Ezauom, aby získal Izákove požehnania, tieto požehnania teraz „Izraelovi“ otvorene udelil Anjel [Boh sám].

Jakubove dve mená predstavujú dva spôsoby, akými interagujeme so svetom. Niekedy sa hmotný svet, alebo naše vlastné materialistické sklony, môžu dostať do cesty nášmu Božskému vedomiu alebo poslaniu v živote; v takom prípade sa musíme ako „Jakub“ snažiť odhaliť Boha, ktorý je základom, zdrojom hmotného sveta.

Inokedy môže byť svet použitý ako prostriedok na zlepšenie vedomia Boha, alebo na naplnenie nášho Božského poslania; v takých časoch je našou výzvou, ako napríklad „Izraela“, využiť tieto príležitosti tak, aby sme svet priviedli na vyššiu úroveň Božského vedomia a podporili náš vlastný duchovný rast.

Ty svoj materiálny svet aj svoje vedomie Boha môžeš pozdvihnúť tiež. Ako a kde aplikovať konkrétne spôsoby, sa naučíš v kurze Úžasné Duchovné Dozrievanie.

Najnovšie príspevky