Pravda o očistci v kocke

15 AUGUSTA 2021
Všetci túžime po spáse a Božskom pokoji a dúfame v neho aj vo večnosti, však? Preto mi dovoľ ukázať ti ohavnosť, ktorou sú tejto večnosti v Božom pokoji ohavne zbavení mnohí a to úmyselným podvodom tých, ktorí oslavujú Smrť a samých seba vyhlasujú za svätých.

Čo sa týka očistca, Slovo Boha je nad slnko jasnejšie:

Dt 18,10-12: Nech sa nenájde medzi vami nik, kto by kázal svojmu synovi alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo veštec, ani veštenie, alebo astrológ, alebo augur, čo vykladá znamenia; alebo čarodejnice. Ani zaklínača, ani žiadneho média, či domáceho ducha, alebo takého, čo by sa pýtal mŕtvych. Lebo všetci, ktorí robia tieto veci sú ohavnosťou Pánovi a pre tieto ohavnosti ich spred teba vyhubí.

A Ježiš jasne hovorí, že každý, kto by už len pomyslel na hriech, jeho duša UŽ JE VINNÁ hriechom, akoby sa ho dopustil, lebo Ezechiel hovorí priamo a jasme každému:

Ez 18,4: Duša ktorá HREŠÍ, tá zomrie.

Preto je viera v očistenie duše prechodom cez oheň očistca OHAVNOSŤ.  Je to priama vzbura, rozumej zločin duše proti Božiemu Zákonu, ktorý dal Boh ako aj sám vidíš, už v Dt 18:10. A Boží Zákon je stále platný.

A to znamená, že duše, ktoré v tento podvod veria, sú nielen duchovne mŕtve a to pre neveru v Boha a Jeho Slovo, ale aj fakt, že pre to ZAHYNÚ NAVŽDY. Každý z nás je duša v tele. Bez duše sme mŕtve telá, ako vidíme v márnici. Veď je to logické a jasné.

Uvedom si preto dobre, že vierou v lož, hreší duša, nie telo. Telo hreší až potom, čo je podvedenou dušou vedené ku skutkom proti Bohu. Vzbura je vo viere v lož, že nie telo, ale duša sa ide do plameňov podobných peklu (dogma o očistci učí, že plamene očistca sú podobné plameňom pekla), očistiť. Boh hovorí, že nič také duša robiť NESMIE. Vidíme teda, že viera v očistec je vedomá a chcená samovražda duše – jej ustavičná žiadosť horieť naveky.

Ale všimni si ten verš este raz:

Dt 18,10: Nech sa nenájde medzi vami nik, kto by kázal svojmu synovi alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo veštec, ani veštenie, alebo astrológ, alebo augur, čo vykladá znamenia; alebo čarodejnice.

Augurom je každý kňaz falošného systému viery, vykladajúci znamenia. Čo sú to znamenia? Sú to dogmy, kannony, katechizmy a falošné náuky systémov viery, ktoré Boh opisuje už v knihe prroka Zachariáša aj v Zjavení apoštola Jána. Už rozumieš, prečo takým náukám nesmieš veriť ani ich počúvať a nebodaj nimi pohoršovať iných ľudí, či svoje deti? Vieš, veriaci v Krista, Satan k nám nikdy nepríde ako chlpatý cap s rohami, kopytami, dlhým chvostom a vidlou v ruke. Príde v prevleku toho to, čo si najviac želáš – ale za ním nasledujú vždy plamene pekla, nie večnosť v Božom Kráľovstve.

Jediný spôsob očistenia sa od hriechov, je prijať Znovuzrodenie (Jn 3:3.5). Neexistuje iný spôsob. Boh nám predložil Život aj Smrť. Zvoľ si Život, aby si ty, aj tvoje pokolenie žili naveky!

Kto sa chce o od hriechov falošných systémov očistiť naozaj a to pravdou Božieho Slova (viď Jn 17:17), tomu odporúčam kurz Viera

Najnovšie príspevky