Prehľad Svedectiev2019-01-02T17:36:01+01:00

Prehľad Svedectiev

Vyhradený Obsah

03.03.2023|

Je nevyhnutné, aby každý Kresťan vedel, že je vyslancom Krista, teda Majstra všetkých a poverený poslaním – kdekoľvek sa môže nachádzať,– uviesť do reality Božiu vôľu a zámer pri obnove vesmíru, totiž osvetliť svet svetlom Božieho Slova a služby. To sa [...]

Vyhradený Obsah

02.03.2023|

Ľudia hovoria: "Nie je dôležitý vonkajšok, záleží len na srdci." V skutočnosti zovňajšok často prezrádza veľa o tom, čo sa deje vo vnútri. Pasáže Čítania Ex 27:20-30:10 1Sam 15:2-34 Mt 5:13-20 PÁN prikázal synom Izraela, aby vyrobili špeciálne rúcha, ktoré budú [...]

Vnútorná múdrosť

02.03.2023|

Múdrosť sa nikdy neroztrieštila. V rámci pôvodnej koncepcie tohto vesmíru, v jeho dizajne a jeho osude, v tej intenzívnej myšlienke, ktorá explodovala do nespočetných fragmentov, ktoré tvoria náš svet, hlboko vo vnútri bolo Semeno a v Tom Semene sa skrývala sila [...]

Najvyššie šťastie

01.03.2023|

Skutočné šťastie robí zabudnutých ľudí šťastnými! Skutočné šťastie je najvyššia forma sebaobetovania. Tam, v tomto stave, neexistuje zmysel pre seba -ani vedomie, že si šťastný. Skutočné šťastie je niekde za a nad „poznaním“. Mimo seba. O to viac, keď robíš radosť [...]

Mojžišovo spojenie

01.03.2023|

Učiteľ ťa vedie k tvojmu bodu spojenia s Bohom a s každou ďalšou dušou. Ex 27:20-21: A ty prikážeš synom Izraela, aby ti priniesli čistý olivový olej, lisovaný na svetlo, na zapálenie Večnej Lampy...od večera do rána pred Pánom... „Príkaz“ znamená [...]

Nie je preklad ako preklad

28.02.2023|

Prečo je dôležité čítať a modliť sa s Božím Slovom, ktoré je skutočným prekladom originálu? Do kláštora prichádza nový mních. Je poverený pomáhať ostatným mníchom pri ručnom prepisovaní starých textov. Všimol si však, že kopírujú kópie, a nie originály kníh. Takže [...]

Zrazu Šťastný

27.02.2023|

V jednom prikázaní je viac radosti ako vo všetkých peniazoch sveta. Dt 28:47: Pretože si neslúžil Bohu, svojmu Bohu, s radosťou a radosťou nad množstvom všetkého. Predstav si, že si práve odkázal pokladnicu obsahujúcu väčšinu svetového bohatstva. Predstav si to vzrušenie, [...]

Božská Infúzia

26.02.2023|

Boh dal potom pokyny na ohraničenie Nádvoria Svätostánku súkanými závesmi zavesenými na drevených stĺpoch s medenými podstavcami. Závesy boli ukotvené k zemi medenými kolíkmi. Ex 27:19: Všetky nádoby Svätostánku vo všetkých jeho službách a všetky jeho kolíky a všetky kolíky Nádvoria, [...]

Vyhradený Obsah

25.02.2023|

Prvým zariadením Svätostánku, ktoré Boh prikázal svojim deťom vyrobiť, bola archa zmluvy, otvorená, zlatom pokrytá drevená schránka, v ktorej boli umiestnené dve dosky zmluvy, do ktorých Boh vyryl desať prikázaní. Táto archa bola zapečatená zlatým obalom, na ktorom boli dve postavy [...]

Vyhradený Obsah

24.02.2023|

Boh začal svoje pokyny týkajúce sa Svätostánku zoznamom materiálov potrebných na jeho stavbu, ako aj určením jeho účelu. Je teda veľmi dôležité dbať, aby bol Jeho chrám postavený z materiálov, ktoré určil (1Kor 3:10). A potom Boh povedal: Ex 25:8: Nech [...]

Pokorný a šťastný

24.02.2023|

Čím si menší, tým väčšie je tvoje šťastie. Inak povedané, čím menšie je tvoje ego, tým väčšie je tvoje šťastie. Čím to je, že tí, ktorí na seba takmer nemyslia, sú vždy šťastní, zatiaľ čo tí, ktorí sú najviac egocentrickí, nemôžu [...]

Vyhradený Obsah

23.02.2023|

Nešlo o pocity duchovnej intenzity; išlo o fakt. Boh žil na tom mieste. Bolo to ako mať Boha za suseda. Pasáže čítania: Ex 25:1 až 27:19 1Kr 5:26 až 6:13 Mk 12:35-44 Malá Svätyňa Chrám nebol len akýmsi veľkým "kostolom" alebo [...]

Go to Top