Prehľad Svedectiev2019-01-02T17:36:01+01:00

Prehľad Svedectiev

Tváre

03.05.2022|

Nie, reč vôbec nebude o fotoalbume, ani o facebooku. My, Boží Izrael, sme jediná osoba s mnohými miliónmi tvárí, jedna duša dýchajúca v množstve rôznych tiel. V každom z nás sa nachádza celý Izrael a to, čo ktokoľvek z nás robí, [...]

Čo to znamená byť svätý

02.05.2022|

Boh začal Mojžiša poučovať o kódexe správania, ktorý má Boží ľud dodržiavať, aby bol svätý. Zatiaľ čo niektoré z týchto pravidiel idú nad rámec toho, čo by väčšina ľudí považovala za normálne požadované správanie, mnohé (napríklad úcta k rodičom, zákaz kradnúť alebo [...]

My a náš vzťah k Zákonu

01.05.2022|

Na konci zoznamu zakázaných vzťahov Boh splnomocnil Starších a Sudcov Božieho Ľudu, ako napr. Mojžiša, Samuela a ďalších, aby uvalili na Boží Ľud akékoľvek ďalšie obmedzenia, ktoré považujú za potrebné na zabezpečenie dodržiavania Božích Zákonov. V tomto akte vidíme, aké nesmierne [...]

Vezmi a Zjedz

30.04.2022|

Len na okraj poviem, že keď počúvaš výraz "vezmi a zjedz" v Zjavení apoštola Jána, znie to veľmi podobne ako keď Ježiš povedal svojim učeníkom, aby jedli nekvasené chleby počas Sederu. Ten, Kto je v tejto pasáži opísaný ako „anjel“, je Ježiš [...]

Púšťou putuj vo Viere

29.04.2022|

V knihe Exodus sme videli, že staršia generácia Izraelitov, ktorých Boh oslobodil z otroctva v Egypte, zomrela na púšti. Príbeh ich cesty divočinou ukazuje, že nikdy neprekonali svoju otrockú mentalitu, nastavenie mysle, ktoré si priniesli z Egypta. A takto zotročená je dnes [...]

Poznáš prikázania?

28.04.2022|

Talmud rozpráva príbeh o dvoch kráľovských šašoch, o ktorých sa v kráľovstve hovorilo ako múdrom a hlúpom. Jedného dňa, vo filozofickej nálade, ich kráľ poslal na do akcie: "Šimon, šašo môj, choď von a prines späť tú najlepšiu vec na svete. A [...]

Balaam a cirkev posledných čias

28.04.2022|

Balám bol vo svojom čase pravdepodobne "medzinárodne" uznávaný jednotlivec z rodiny veštcov, alebo čarodejníkov a niekto, kto pravdepodobne poznal Abraháma, Izáka a Jakuba. Tento šialený vyznávač okultnej moci, chamtivý a túžiaci po bohatstve, neváhal priviesť ľudí k hriechu pre svoj vlastný zisk. [...]

Duchovná Fyzika

27.04.2022|

Je to základná fyzika. Čím vyššie hodíš predmet, tým ďalej spadne. Hodením mince z 10. poschodia budovy sa dostaneš ďalej ako z prvého poschodia. Duchovná fyzika funguje tiež týmto spôsobom. Všetko, čo existuje, pochádza odniekiaľ a má duchovný zdroj. Existuje duchovný [...]

Znaky falošných kazateľov, učiteľov a prorokov

26.04.2022|

Satanovým modus operandi bolo vždy používať lož na podporu sebauspokojenia pred poslušnosťou Bohu. Preto sa od Krista musíme naučiť, že cesta do Božieho Kráľovstva vedie cez sebazapieranie (až do Jeho Druhého príchodu) a nie cez sebauspokojovanie. Čoby smrteľní ľudia sme [...]

Odkaz na Dnes

25.04.2022|

Tlak, ktorí prežívali adresáti Listu Hebrejom, nebol krvavým prenasledovaním, ale neustálym psychickým tlakom (ekonomickým, zdravotným, prenasledovaním cirkvi, sociálnym, rodinným atď.), ktorý prichádzal v pravidelných vlnách, ktoré sa zdali, že nikdy neskončia. Takáto situácia spôsobuje únavu a bezcitnú apatiu. List Hebrejom poskytuje zdroj [...]

Rozdelenie mora

24.04.2022|

Boží Zákon na teba čaká na druhej strane klamu materializmu. Pozdĺž cesty k Božiemu Zákonu je rozdelenie mora. Čo je to more? Je to hrubá prikrývka materializmu, ktorá dusí oheň tvojej božskej duše. Prichádza zázrak, rozdeľuje more a pod tvojimi nohami [...]

Prúd sa obracia

23.04.2022|

"Politický záujem [nemožno] z dlhodobého hľadiska oddeliť od morálneho práva."  (Thomas Jefferson) To znamená, že politika v konečnom dôsledku mení morálku národa k horšiemu. Vlády sú tvorené ľuďmi a ak sú títo bezbožní, bude v národe vládnuť bezbožnosť. Ak sú Boží, [...]

Go to Top