Prehľad Svedectiev2019-01-02T17:36:01+01:00

Prehľad Svedectiev

Zavŕšená Pokora

02.04.2024|

Keď Áron dokončil svoje obety, požehnal Boží ľud. Lv 9:22: Áron zdvihol ruky k ľudu a požehnal ho. Hoci si Áron uvedomoval, že práve jeho vykonávanie rituálov tohto špeciálneho dňa prinesie Božiu prítomnosť do Svätostánku, a robil všetko presne tak, ako [...]

Vyhradený Obsah

01.04.2024|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vnútorní pracovníci

31.03.2024|

Tí, ktorí zdieľajú svoju lásku ticho, bez pomyslenia na odmenu, sú srdcom sveta. Keď sa pozrieš na ľudskú bytosť, vidíš, ako jej ruky pracujú, jej nohy kráčajú, jej ústa hovoria. Nevidíš jej srdce, jej mozog, jej pľúca a obličky. Pracujú potichu, [...]

Vyhradený Obsah

30.03.2024|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah

29.03.2024|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Rôznorodosť

28.03.2024|

Boh je v rozdieloch. Iba od Toho, ktorý nie je ani voda, ani oheň, môžu pochádzať oceány aj hviezdy;Od Toho, ktorý nie je ani veľký, ani malý, môže pochádzať modrá veľryba aj komár;Od Toho, ktorý nie je svetlom ani tmoumôžu pochádzať oči jastraba [...]

Vyhradený Obsah

28.03.2024|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah

27.03.2024|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Pravda o vojne u susedov

27.03.2024|

Ohľadom vojny na Ukraine, sa už popísalo všeličo, len nie skutočná pravda. Tú totiž človeku okrem Boha, žiaden žurnalista nepovie. Ale On o nej zjavuje naozaj všetko. Americký prezidentský kandidát, Robert Kennedy Jr. mal v tejto súvislosti len pred pár dňami [...]

Množstvo

27.03.2024|

Nie pre naše podobnosti, ale pre naše rozdiely sme vzácni nášmu Stvoriteľovi. Boh nechcel, aby Jeho stvorenie bolo akousi jednoduchou jednotou, homogénnou a jednotnou, bez rozdielu medzi jedným stvorením a druhým. Naopak, On si želal množstvo – obrovské množstvo, až do [...]

Vyhradený Obsah

26.03.2024|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah

25.03.2024|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Go to Top