Prehľad Svedectiev2019-01-02T17:36:01+01:00

Prehľad Svedectiev

Odpustenie a Objatie

20.09.2023|

Na Yom Kipur, keď sa duša vráti, je pevne držaná v objatí. Yom Kipur je dňom odpustenia pre tých, ktorí sa vracajú. Ale potom je každý deň dňom odpustenia pre tých, ktorí sa vracajú. Yom Kippur je však úplne iný príbeh. [...]

Bližšie k Nebu ako k Zemi

19.09.2023|

V dňoch od Rosh ha-Shana po Yom Kippur môže byť ktokoľvek bližšie k nebu ako k zemi. Nebesá, nakloňte svoje ucho a ja prehovorím! Zem, počuj, čo hovoria moje ústa! Počúvajte Nebesia a počúvaj, Zem!  Izaiáš obrátil Mojžišov jazyk. Požiadal zem, [...]

Vyhradený Obsah

18.09.2023|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Je väčšina môjho života odpadom?

18.09.2023|

V súlade s tým, čo bolo poznamenané o jedinečnej kvalite a prevahe pokánia v tom, že umožňuje človeku úplne napraviť všetko, čo sa malo dosiahnuť v minulosti, vo veciach Biblie a prikázaní – „jedným ‚obrátením‘ a v jedinom momente" - Mimochodom, [...]

Vyhradený Obsah

17.09.2023|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah

17.09.2023|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Božie Požehnanie

16.09.2023|

"Božie požehnanie prináša bohatstvo." (Prís 10:22) To platí vo všeobecnosti, ale najmä pre toho, kto venuje svoj čas, aby sa zaoberal potrebami komunity v otázkach lásky a posilňovania viery; Ako sa hovorí: „Boh nezostáva dlžný“. Za každú dobrú vec, ktorú človek [...]

Pôvod

16.09.2023|

NA ROSH HASHANAH SA VŠETKY VECI VRACAJÚ K SVOJMU PÔVODU. Aj tvoja duša sa vracia k svojmu pôvodu. A odtiaľ môžeš začať prestavovať celú svoju bytosť.

Vyhradený Obsah

16.09.2023|

Na Rosh Hashanah každý určujeme osud svojej minulosti. Viac ako je Rosh Hashanah o Bohu hore, je o nás dole. On stvoril svet. Ale my ho riadime ho k jeho osudu. Preto sa nazýva „začiatok Tvojich diel“ – hoci to nie [...]

Všetko najlepšie k narodeninám, Vesmír!

15.09.2023|

Každý rok sa s výkrikom šofaru znovu rodí vesmír. A my sme pôrodné asistentky. Každý rok sa s výkrikom šofaru sa znovuzrodí celý vesmír. A tak v tom čase, skrze naše predsavzatia a naše modlitby, máme v rukách úžasnú moc: určiť, [...]

Výkrik Života

14.09.2023|

Sú veci, ktoré sú pre nás dôležité, dokonca veľmi dôležité, preto o nich hovoríme. A potom sú tu veci, ktoré nami otrasú až do špiku kostí... Sú veci, ktoré sú pre nás dôležité, preto o nich hovoríme. Sú veci, ktoré sú [...]

Dokonalosť

14.09.2023|

Príkaz znie: Buďte preto dokonalí, ako je dokonalý váš Otec v Nebesiach. Izraelský národ je dokonca aj v pozemskom svete zviazaný s jediným Bohom. Boh premieňa duchovné na niečo hmotné; Izrael premieňa materiálne na niečo duchovné. [...]

Go to Top