Prehľad Svedectiev2019-01-02T17:36:01+01:00

Prehľad Svedectiev

Pravda o očistci v kocke

15.08.2021|

Všetci túžime po spáse a Božskom pokoji a dúfame v neho aj vo večnosti, však? Preto mi dovoľ ukázať ti ohavnosť, ktorou sú tejto večnosti v Božom pokoji ohavne zbavení mnohí a to úmyselným podvodom tých, ktorí oslavujú Smrť a samých seba [...]

Súd, Tolerancia a Náprava

15.08.2021|

Téma posudzovania sa často javí ako veľmi ťažko uchopiteľná. Niektorí používajú termín „sudca“ zovšeobecneným spôsobom a vyslovujú tvrdenia ako: „Nemali by sme sa navzájom súdiť“. Je to pravda? Ak by sme to vzali do extrému, nemohli by sme rolíšiť, či je [...]

Životný štýl a jeho dôvod

11.08.2021|

Už si sa niekedy zamyslel nad tým, prečo žijú Židia vo svete dodnes absolútne inak, ako ostatní obyvatelia krajín? Jedno múdre príslovie hovorí: "To, čo ťa zabáva, ťa bude onedlho ovládať." Aby sa tak nestalo, pozrime na životný štýl, aký skutočný Kresťan [...]

Je vari Boh podvodník?

10.08.2021|

Často dostávam otázky ohľadom zázrakov na tzv.pútnických, mariánskych a iných miestach stretnutí veriacich. Sú však zázraky na týchto vyhľadávaných miestach vôbec Božie? A čo ak nie? Prečo sa dejú a čo je ich zámerom? Najprv sa na to, čo o klamných [...]

Pamätaj si, čo sme ťa naučili

08.08.2021|

Duchovne žijeme rovnaké časy ako prvotná Cirkev Ježiša Krista tesne pred jej prenasledovaním. Ale čo sa týka výzbroje Svetla, ktorú sme prijali, sme nesmierne posilnení a to nielen svedectvom Kristových apoštolov - našich súrodencov vo viere, ale aj stáročiami dôkazov o pravde [...]

K Nemu

06.08.2021|

Ku komu sa veriaci modlí? Dá sa popísať? Má meno? Nie, neexistuje žiadny popis, pomocou ktorého by si si Ho mohol predstaviť. Ale má Meno nad každé iné meno, Meno JEŽIŠ, pomocou ktorého Ho možno pochopiť. Dokonca aj zámeno „On“ odhaľuje [...]

Chceš ozdravieť?

06.08.2021|

Na uzdravenie telesného ochorenia existujú dva všeobecné prístupy, nad ktorými sa treba dôkladne zamyslieť: a) vyliečiť konkrétny orgán alebo existujúcu mentálnu alebo fyzickú schopnosť, ktorá je chybná, chorá alebo slabá; b) posilniť zdravé orgány a schopnosti, aby mohli vytrvať v zdravej [...]

Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci

05.08.2021|

Ježiš nás pred falošným kresťanstvom našich čias varoval už v časoch, keď o ňom nik ani len netušil. Ale dnes je aktívne doslova vykráda duše nič netušiacich. Ukážem ti ako... Čo vodcovia týchto falošných kresťanských denominácií svojich členov učia je lož, [...]

Láska a bezprávie

04.08.2021|

Poď, ukážem ti kde je dnes tvoja láska .... Mt 24,12-13: A z dôvodu zvýšenej bezbožnosti, láska v mnohých ochladne. Ale ten, kto vydrží až do konca, dostane Spásu nášho Boha. V posledných rokoch sa indikátor vo verši 12 „láska …ochladne“, [...]

Priprav sa stretnúť s Bohom

31.07.2021|

Tešíš sa na stretnutie s Bohom? Mnohí určite áno, iných Jeho druhý príchod zjavne a pochopiteľne desí. Ale Boh sa s nami stretáva od stvorenia sveta, len my si to nechceme priznať a preto sa dodnes klamú všetci navzájom falošnými slovami aj [...]

Dve Vzkriesenia

30.07.2021|

Pre ignoranciu a nezáujem, či nepoznanie Písma si mnohí myslia, že vzkriesenie bude len jedno, kdesi na konci ľudstva. Ale to nie je pravda. V skutočnosti je možné byť vzkriesený už dnes a pri druhom príchode nášho Pána Ježiša Krista, prijať aj [...]

Budúce povolanie

28.07.2021|

To, kde sa nachádzaš, je určené tým, kam máš namierené a nie sférou, z ktorej pochádzaš. Ak by bol vesmír hlúpou, chladnou náhodou a život nezmyselnou náhodnou nehodou prírody, potom sme my a všetko, čo existuje, väzňami našej minulosti. Nič nemá zmysel, pretože [...]

Go to Top