Prehľad Svedectiev2019-01-02T17:36:01+01:00

Prehľad Svedectiev

Najprv treba poslúchať Boha

22.04.2021|

Toto je nádherné svedectvo mojej sestry v Kristovi o tom, ako Boh naozaj vyslýcha naše modlitby za ochranu duší blížnych. Nedávno mi zomrel otec. A pretože ani on, ani nik z rodiny nemal poznanie Písma ohľadne pochovávania mŕtvych, želal si, aby [...]

Zrnko múdrosti – Sebaklam

19.04.2021|

Oklamať svet je jedna vec, ale oklamať samého seba nie je veľký problém. Si blázon, že sa chceš klamať. A blázna môže klamať každý. -- z prísloví Rabbiho Shmuela

Hodnota Vernosti

19.04.2021|

V každom čase prípravy na niečo nové, úžasné a veľké, sa od nás vyžaduje isté sebazaprenie, istý druh zriekania sa čohosi na istý čas. Človek sa napríklad s radosťou zrieka jedla, aby schudol do svadobných šiat, zrieka sa míňať v mene blížiacej [...]

Dva zákony. Prvý trvá naveky, druhý je zrušený.

18.04.2021|

Láska nie je emócia, ale sloveso. Dôkazom je fakt, že si vyžaduje skutky, nie emócie. Preto je užitočné si uvedomiť, že pri svojom založení na zemi bude Božie Kráľovstvo vládnuť nad neobrátenými ľuďmi, ktorí práve prešli najstrašnejším obdobím súženia v dejinách ľudstva [...]

Tvoja Vlastná Voľba

15.04.2021|

Je to tvoja voľba? Alebo si bol do viery prinútený? Áno, reč bude o tvojej viere v Krista, o skutočnosti, že si Kresťanom v dnešnom svete a všetky tieto zákony a tradície sú tvojím pozadím. Ale je tvoja viera to, čo si [...]

Keď prítomnosť klesá, Intenzita sa zvyšuje

15.04.2021|

Apoštol Ján píše vo svojej knihe Zjavenie, že Drak, t.j.Satan, podvádzal celý svet. A ver mi, že s tým ešte ani náhodou neskončil. Alebo si myslíš, že sa dovoz tohto tohto jeho produktu, rozumej podvodu, do sveta znížil? Zjv 12,9: A [...]

Buďte ako Deti

14.04.2021|

Nie, reč nebude o infantilnom správaní, ani o osemnástich rokoch dozrievania do dospelosti. Bude o tom, ako sa stať Božím Dieťaťom - Jeho Synom, či Dcérou. A Boh je Duch. Dobre, Boh je Duch. Ale čo potom znamená Jeho varovanie:"Ak nebudete ako [...]

Pane, pomôž mi milovať Ťa!

14.04.2021|

Každý z nás zažil moment, keď sa sám seba pýtal: Je možné milovať Ducha? Ako sa vlastne miluje Boh? A možno ho v tej istej chvíli napadlo: Bože, pomôž mi ťa milovať! Celé je to pritom veľmi jednoduché a stačí takto [...]

Hľadieť na iných Pozitívne

14.04.2021|

V minulej časi o negativite sme videli, že biblické malomocenstvo je choroba duše, zvaná negativita. Boh ju odsúdil už na počiatku, keď povedal, že pre ňu vyhubí človeka zo zeme. A videli sme, že iba kňaz bol oprávnený vyhlásiť osobu, odev alebo [...]

Svedectvo Hľadača Pokladov

13.04.2021|

Boh miluje tých, čo Ho usilovne hľadajú. S vďačnosťou nášmu Učiteľovi sa chcem s vami podeliť o skúsenosť z prorockého samoštúdia verša Dan 7:8. Tento verš som skúmala ako úlohu, zisťovala som pôvod Antikrista na základe biblických a historických faktov. Toto [...]

Očistenie od Negativity

13.04.2021|

Keď v Starom Zákone obhliadajúci kňaz vyhlásil človeka, ktorý si na seba sám malomocenstvo na koži pritiahol, za malomocného, takýto človek sa musel zdržiavať mimo mesta, kým z neho malomocenstvo nezmizlo. Toto je dokonalé nápravné opatrenie pre asociálne klebety, ktoré má aj [...]

Zrnko múdrosti o Prachu

12.04.2021|

Mnohí sa pýtajú? Ako stručne ohlásiť potrebu Boha? Možo aj takto: Prachu sa nepáčilo, že ho chcel Boh poliať vodou, aby z neho spravil hlinu na krčahy, preto sa dvíhal zo zeme a víril. Boh mu hovorí: "Nevír sa a nedvíhaj, [...]

Go to Top