Prehľad Svedectiev2019-01-02T17:36:01+01:00

Prehľad Svedectiev

Osvietenie

28.05.2023|

V skutočnosti nie je potrebné meniť svet. Každá vec má svoje miesto a na tom mieste je dobre. Všetko, čo je potrebné, je trochu svetla, aby sme vedeli, kam ktorá vec patrí. Božie Slovo je svetlo. Prečo sa Božie Slovo porovnáva [...]

Problémová Biblia

27.05.2023|

AK JE TO NAOZAJ BIBLIA, ZMENÍ VŠETKO. Ja som Boh, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z egyptskej krajiny, aby som vám bol Bohom...Nekradnite. Nezabíjajte. Nežiadostite. Ak je Biblia Božia múdrosť, očakával by si, že vstúpi do sveta pokojným hlasom. Očakával [...]

Múdrosť z Priepastí

26.05.2023|

Biblia je múdrosť, vďaka ktorej je svet uzdravený. Mudrci opisujú Bibliu ako múdrosť, vďaka ktorej bol svet vytvorený. To však nevystihuje jeho podstatu. To je ďaleko za tým. Tóra je múdrosť, vďaka ktorej je svet uzdravený. Aby si vyliečil svet, musíš [...]

Vyhradený Obsah

25.05.2023|

Sviatok Žatvy je druhým z troch najvýznamnejších, Bohom prikázaných sviatkov. Hovorí o prinášaní prvotín úrody do chrámu v Jeruzaleme. Aký je ale jeho duchovný zmysel a čo nám v tento slávnostný deň hovorí Boh dnes, Anno Dominum 2023? Pasáže Čítania: Dt [...]

Pravda od Základov

25.05.2023|

Pravdu určuje skutočný život, pretože skutočný život je tam, kde Pravda patrí. Keď Stvoriteľ prišiel stvoriť ľudskú bytosť, Pravda povedala: „Netvor ho, lebo je plný lží." Láskavosť povedala: "Stvor ho, lebo bude robiť skutky láskavosti." Čo urobil Stvoriteľ? Vrhol Pravdu na [...]

Vyhýbanie sa sporom

24.05.2023|

Leviti boli rozdelení do štyroch skupín: tri rody, z ktorých každý pochádzal z jedného zo synov Léviho, a kňazi. Zatiaľ čo ostatných 12 kmeňov dostalo pokyn táboriť vo vzdialenosti približne 900 metrov od Svätostánku, Leviti dostali pokyn, aby sa utáborili hneď [...]

Sebavedomý Boh

23.05.2023|

Múdrosť, porozumenie, láskavosť, súcit – s týmito darmi môžu naše malé mysle a srdcia objať Nekonečno. Keď stvoril svet, rozhodol sa, že prijme úlohu láskavosti. Tak, keď budeme láskaví, mohli by sme sa s Ním spojiť svojou láskavosťou. Rozhodol sa byť [...]

Proces

22.05.2023|

Pravda je boj o poznanie pravdy. Biblia nie je len cesta, ktorou postupne prichádzame k pravde. Keď sme do Biblie ponorení, aj keď uvažujeme nad otázkou, aj keď sa tomu všetkému snažíme dať zmysel, už sme v pravde. Biblia je o [...]

Postoj Obchodníka

21.05.2023|

Pojem, ktorý sa najčastejšie používa na opis našej spolupráce s Bibliou, nie je študovať, učiť sa, praktizovať, pozorovať a podobne, ale „zamestnávať sa“ – sloveso, ktoré sa zvyčajne spája s aktom podnikania. Život zasvätený štúdiu Biblie a realizácii jej ideálov, skutočne [...]

Začni Jednoducho

20.05.2023|

Ku každému nápadu pristupuj najskôr ako päťročné dieťa. Z jednoduchej jasnosti sa vynoria hlbiny úžasu. Ak chceš niečo pochopiť do hĺbky, najskôr k tomu pristupuj s rozumom päťročného dieťaťa. Opýtaj sa nevinné a zrejmé otázky a urob veci jasné a jednoduché. [...]

Oblečení v Božích Šatách

19.05.2023|

Biblia je Boh premýšľajúci o sebe v jednoduchých príbehoch a každodenných rituáloch. Boh je nepochopiteľný. Ale Boh o sebe uvažuje. A tento spôsob uvažovania o sebe nám dal, oblečený do mnohých príbehov, rituálov a spôsobov života. Oblečení v týchto šatách sa [...]

Vyhradený Obsah

18.05.2023|

Ak sú do Izraela naštepení veriaci z pohanov, s ktorým z dvanástich kmeňov Izraela by sa mal Kresťan z Pohanov identifikovať? Kto je tvoj Otec? Pasáže čítania: Nm 1:1 až 4:20 1Sam 20:18-42 Mt 4:1-17 Sčítanie ľudu v púšti ilustruje rodinnú [...]

Go to Top