Prehľad Svedectiev2019-01-02T17:36:01+01:00

Prehľad Svedectiev

Boj Proti Negativite

13.06.2024|

Boh potom zrevidoval zákony o krádeži, aby povzbudil svoj ľud, aby sa uistil, že nie je vinný z tohto hriechu predtým, ako sa vydá na cestu do Zasľúbenej krajiny. Nm 5:6-7: A Pán prehovoril k Mojžišovi a povedal: Hovor Deťom Izraela: Keď [...]

Kto Má Zdravý Rozum?

12.06.2024|

Boh potom poučil Mojžiša o zákonoch týkajúcich sa ženy podozrivej z cudzoložstva. Ak má manžel dôvod podozrievať svoju manželku z cudzoložstva, mal by s ňou najprv súkromne nastoliť túto záležitosť; ak jej činy budú v ňom naďalej vzbudzovať podozrenie, môže ju [...]

Najprv Tajomstvá

12.06.2024|

Študuj vnútornú múdrosť Biblie. Znovu zaži horu Sinaj. Ľudia si myslia, že pokyny sú na prvom mieste o tom, čo robiť a čo nie, čo máme a nemáme robiť. Neskôr prichádza zmysel pre Božie veci, tajomné, nadprirodzené. Ale povedzme, že si [...]

Vychádzať spolu

11.06.2024|

Ty a ja a ten ďalší sú všetko fragmenty rozbitého celku. Keď s niekým nemôžeme vychádzať, radi to zvaľujeme toho ďalšieho: hlúposť, neschopnosť, poburujúce správanie, agresivita alebo nejaký iný hriech proti našim lepším zmyslom. Skutočný dôvod nie je žiaden z týchto. [...]

Vyhradený Obsah

10.06.2024|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhýbanie sa sporom

09.06.2024|

Leviti boli rozdelení do štyroch skupín: tri rody, z ktorých každý pochádzal z jedného zo synov Léviho, a kňazi. Zatiaľ čo ostatných 12 kmeňov dostalo pokyn táboriť vo vzdialenosti približne 900 metrov od Svätostánku, Leviti dostali pokyn, aby sa utáborili hneď [...]

Duchovné Túžby

08.06.2024|

Boh potom prikázal Mojžišovi, aby spočítal Levitov. Léviti boli oslobodení od vojenskej služby, pretože boli povolaní slúžiť vo Svätostánku. Strážili svätostánok, rozoberali ho vždy, keď Boží ľud z tábora odchádzal, rekonštruovali ho vždy, keď táborili, a pomáhali kňazom pri rituáloch Svätostánku.Nm 3:6: Priveď [...]

Vyhradený Obsah

07.06.2024|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Ilúzia zlyhania

07.06.2024|

Život bol stvorený, aby ťa niesol vyššie a vyššie. Nič, čo môžeš urobiť, to nemôže zastaviť. Život na tejto zemi stojí za to – každý jeho okamih. Naozaj: Oplaci še žic! Nie je možné, aby ti Boh vdýchol život, a napriek [...]

Stráženie Vnútornej Svätyne

06.06.2024|

Boh potom nariadil Mojžišovi, aby zorganizoval židovský národ do špecifickej armádnej formácie. Svätostánok bol v strede, obklopený tromi kmeňmi na každej zo štyroch strán. Nm 2:2: Izraeliti musia táboriť okolo Svätostánku. Tábor ľudí na všetkých štyroch stranách Svätostánku symbolizoval, ako chránili [...]

Zdravie a liečenie

05.06.2024|

Tóra zaznamenáva celkový počet dospelých mužov v každom kmeni. Ako zázrakom boli všetci spočítaní schopní ísť do vojny; všetci boli silní, všetci schopní muži. Nm 1:20: Zápis kmeňa Rubena . . . všetci, ktorí boli spôsobilí slúžiť v armáde. Všetci chorí [...]

Go to Top