Vedenie a zmluvy

21 DECEMBRA 2021
Prorok Izaiáš zobrazuje v jednej zo svojich kapitol celú kultúru v kolapse. To, čo sa v nej uvádza, sa stalo asi 120 rokov pred spustošením Júdska Nabuchodonozorovými armádami. Kto číta, nech pochopí… Kým nebola Júdea dobytá, kráľovstvo držalo pohromade ako národ, takže prorok poskytuje pohľad na aktivity a následky egocentrickej vlády krajiny. Ak národ, nie jeho vláda, ak národ nedrží pohromade, je krajina “dobytá”, rozumieš?

Aj ľudia dnes, podobne ako súčasníci Izaiáša, vidia kolektívny kultúrny chaos, spôsobený hriešnosťou každého občana, ktorá prispieva k skazenosti všetkých, ktorí v dnes v krajine žijú. Izaiáš celú vec opísal tak, ako keby bol Boh prokurátorom, ktorý predkladá svoj prípad súdu na rozsudok. Po prečítaní Jeho odsudzujúcej správy sa možno len pýtať, či Boha skutočne poslúcha viac ako hŕstka občanov! Rovnako tak môžeme s istotou usúdiť zo správ, ktoré denne počúvame v médiách, že kvalita života v dnešných štátoch sveta, vôbec nie je v inom stave, než vtedy v Júdsku. Lenže následky budú pre nás horšie.

Ez 34,1-5: A Slovo Božie prišlo ku mne, hovoriac: Syn Človeka, prorokuj proti pastierom Izraela, prorokuj a povedz im: Takto hovorí Pán Boh; Beda pastierom Izraela, ktorí sú pastiermi, ktorí sa starajú o seba! Nemali by byť pastiermi, ktorí sa starajú o stádo? Mlieko jete a vlnou sa odievate, zdravé zabíjate; ale vy nie ste pastieri, ktorí pasú stádo. Slabé ste neposilnili, choré ste neuzdravili, zranené ste neobviazali, blúdiace ste nepriviedli späť, ani stratené ste nehľadali; ale krutosťou a tvrdosťou (nemilosrdnosťou) ste im vládli. A rozpŕchli sa, lebo nieto pastiera; a stali sa pokrmom pre všetku poľnú zver, keď sa rozpŕchli.

Božie vedenie neexistovalo počas väčšiny vzťahov Izraela s Bohom dostatočne. Písmo zaznamenáva, že medzi nimi občas povstal Noe, Abrahám, Jozef, Mojžiš, Jozue, Dávid alebo iný dobrý vodca, ale Ezechiel stručne sumarizuje najmä vedenie Júdu ako pastierov, ktorí vládli skôr pre svoje vlastné dobro, než občanov. Takéto vedenie neprináša dobré výsledky.

Normálne je pastier človek, ktorý vedie stádo tak, že slúži ovciam starostlivosťou o ne v mnohých oblastiach ich života. Avšak v kontexte ako Ezechiel sa výrazy „pastier“ a „ovca“ používajú v obraznom zmysle. Pastier je ľudský vodca v určitej pozícii autority a ovce označujú ľudí, nad ktorými má vodca autoritu. Je tiež užitočné pochopiť, že „pastier“ zahŕňa oveľa viac než len duchovnú službu. Zahŕňa to v skratke líderstvo vo vláde, vzdelaní, obchode, zábave a médiách, čím sa dostane až k rodičom v rodinách.

Boh stvoril domestikované ovce, aby patrili medzi najzávislejšie zo všetkých zvierat. Sú tak závislé na vedení ľudského pastiera, že sa zdá byť zázrakom, že vo voľnej prírode vôbec prežijú. Ovce sú od prírody dosť plaché, ľahko sa vystrašia, podliehajú mnohým chorobám a sú ľahkou korisťou pre predátorov. Kto číta, nech pochopí prečo nám Boh prikázal stať sa Božími Synmi, nie ovcami.

Podobne aj ľudia potrebujú kvalitné vedenie v dôležitých oblastiach života, alebo, kvôli Satanovmu vplyvu na ich telesné zmýšľanie, má ľudský komunitný život tendenciu degenerovať do spôsobu prežitia tých najschopnejších, čo vedie k tomu, že veľké množstvo ľudí žije len o niečo lepšie ako otroci tých mocnejších, než sú oni. Pre väčšinu sa život v takejto komunite stáva beznádejnou existenciou.

To isté opísal Prorok Izaiáš viac ako sto rokov predtým, ako bol napísaný Ezechiel, ale odhaľuje, že komunitný život v Júdsku bol už na úpadku:

Iz 3,12: Pokiaľ ide o môj ľud, ich utláčateľmi sú deti (duchovne a morálne nezrelí) a vládnu nad nimi ženy (náboženské systémy, NIE BOH). Ó, môj ľud! Tí, čo ťa vedú, ti spôsobujú pád a ničia cestu tvojich chodníkov.

Zamyslenie: A ako je to s tebou, národ a konkrétne tebou, veriaci? Akého “pastiera” máš ty? Či nie takého, ktorý silné neposilňuje a choré neuzdravuje, ale všetkým ubližuje? Máš vari takého, ktorý zranené obväzuje, blúdiace privádza späť, a stratené hľadá? Či tebe nevládnu krutí a nemilosrdní, keď prikazujú prijať Bohom prorokované žihadlo, ktoré On pre nás nechcel, ani Mu na um nezišlo, a ktorým kobylky spôsobujú  utrpenie blížnym, ako po uštipnutí škorpióna, nie pomáhajú?

Ešte stále veríš, že tvoji – prepytujem pastieri – sú Bohom danou autoritou? Či ty nie si vedený krutými a podvedený a zvedený ženou, ktorej to dovoľuje údajne nezrušiteľná zmluva s tvojim kráľom? Zobuď sa, ty čo spíš, VSTAŇ Z MŔTVYCH a bude ti svietiť Kristus. Dobre sa rozhliadni, pozoruj a viď, kto a kam ťa to naozaj vedie.

Každému, kto už z hlbokého spánku ópia precitol, a naozaj sa chce “rozhýbať, aj rozkukať”, ponúkame pomoc vo forme jediného obrazového kurzu (aj pre nepočujúcich)  Sedem Dní Stvorenia.

LEBO POSLEDNÉ ČASY SÚ PRÁVE TERAZ!

Najnovšie príspevky