GPC – Sedem Dní Stvorenia

Vskutku RODINNÝ KURZ a prvý obrazový kurz HZP. Nezabudnuteľná, vzrušujúca, nádherne šokujúca a dosiaľ nepočutá PRAVDA Písma. Tento kurz je určený všetkým ľuďom dobrej vôle. Špecificky je venovaný najmä nepočujúcim, ktorým Evanjelium Vykúpenia ohlasujeme v obrazoch aj Slove. Obsahom kurzu sú témy, ktoré doteraz neboli učené ani vysvetľované v pravde – ak vôbec boli. Všetkým, dospelým, starším aj mladým, dokonca aj deťom tak ponúkame prorockú pravdu nielen o prvej kapitole knihy Genezis, ale aj o Sabate – Pánovom Siedmom Dni, ktorý už o pár rokov nastane.

Kurz vo forme prezentácie (NIE na stiahnutie) je prístupný po prihlásení a úhrade školného (65,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459, so správou pre prijímateľa: GPC), ktorým sa podieľate na ohlasovaní Evanjelia Vykúpenia. V prípade záujmu odošlite email kliknutím na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz