Viera vo vykúpenie

12 JANUÁRA 2022
Ako povedal Mojžiš, všetci prvorodení Egypta zomreli presne o polnoci a Egypťania naliehali na Židov, aby odišli. A nielen Hebrejské ženy, ale všetky Deti Izraela, presvedčené o vernosti Boha, spravili ako im prikázal a vypýtali si od Egypťanov ich striebro, zlato aj oblečenie.

Boh už vtedy zjavil, že svoje deti nikam nepošle ani hladné, ani nahé, ani bez prostriedkov a už vôbec nie bez svojej osobnej ochrany. A platí to aj o Jeho Deťoch Novej Zmluvy.

Ex 12:35: A Deti Izraela urobili podľa Mojžišovho slova; vyžiadali si od Egypťanov strieborné a zlaté predmety i šatstvo;

Všetky deti Izraela spolupracovali s Bohom na svojom vykúpení. Ženy rovnako, ako muži. Aj ženy našej generácie môžu zjavovať Pánovu Cestu tým, že preukážu svoju vieru, že konečné vykúpenie je blízko. Iste, kým nepríde chvíľa vykúpenia, všetci by sme mali cítiť horkosť vyhnanstva a prosiť Boha o vytrvalosť až do konca. Ale zároveň by nás naša neotrasiteľná dôvera, že Boh splní svoj sľub vykúpenia, mala napĺňať prekypujúcou radosťou. Ženy, na základe svojej vrodenej hlbšej viery, už môžu začať oslavovať Vykúpenie aby tak inšpirovali mužov, aby ich nasledovali rovnako ako tomu bolo v Egypte.

Ale nám, Božím Deťom, Boh dáva oveľa viac. Ako si vyžiadať od egypťanov tieto veci dnes a čo všetko znamenajú? Lebo nás nečaká Zasľúbená krajina v Kanaáne, ale samotné Božie Kráľovstvo. Odpoveď nájdeš v našom kurze Úžasné Duchovné Dozrievanie a detaily príbehu onej noci prvorodených sa dozvieš v kurze Desať Egyptských Rán.

Najnovšie príspevky