DER – Desať Egyptských Rán

Tento kurz je uhlom pohľadu, z ktorého si egyptské rany doteraz nevidel, ale v súvislosti s proroctvami posledných čias, ti tieto veci vedieť naozaj treba. Kurz však ponúka oveľa viac: dozvieš sa o Bohu a spôsoboch, akými zázraky koná a naučíš sa rozlišovať tie Božie, od nepriateľových. Tento kurz je nielen detailným pohľadom na zázraky/rany, ktorými Boh Egypt zasiahol, ale aj do Jeho srdca a majestátnej, zvrchovanej, ale i nesmierne spravodlivej moci. A že sa tieto egyptské rany priamo týkajú aj nás – ľudí posledných čias a viac, než si myslíme.

Obsahom kurzu, pozostávajúceho z desiatich lekcií, je vyše desať hodín prednášok a dvanásť kvízov. Kurz je prístupný po zaplatení školného. Zápis do kurzu je možný na požiadanie (len pre serióznych záujemcov) a to emailom na info@hlaszpuste.com.