EXD – Desať Egyptských Rán

Tento kurz je duchovným uhlom pohľadu, z ktorého si egyptské rany doteraz nevidel, ale v súvislosti s proroctvami posledných čias, ti tieto veci vedieť naozaj treba. Ale ponúka oveľa viac: dozvieš sa o Bohu a spôsoboch, akými zázraky konal a prečo, aj v čom spočívali. Takto sa naučíš rozlišovať tie Božie, od nepriateľových. Takto ti kurz neposkytuje iba detailný pohľad na zázraky a rany, ktorými Boh Egypt zasiahol, ale aj do Jeho srdca a majestátnej, zvrchovanej, ale i nesmierne spravodlivej moci. Až potom pochopíš, ako veľmi, aj prečo sa tieto egyptské rany týkajú priamo aj nás – ľudí posledných čias.

Kurz je momentálne v príprave a preto prihlásenie sa doň nie je momentálne možné.