TPE – Desať Egyptských Rán

Tento kurz je duchovným uhlom pohľadu, z ktorého si egyptské rany doteraz nevidel, ale v súvislosti s proroctvami posledných čias, ti tieto veci vedieť naozaj treba. Ponúka však oveľa viac: dozvieš sa o Bohu a spôsoboch, akými zázraky konal a prečo, aj v čom spočívali. Takto sa naučíš rozlišovať tie Božie, od falošných. Kurz poskytuje aj pohľad do Božieho srdca a Jeho majestátnej, zvrchovanej a nesmierne spravodlivej moci. Až potom pochopíš, ako veľmi, aj prečo sa tieto egyptské rany týkajú priamo aj nás – ľudí posledných čias.

Obsahom kurzu, pozostávajúceho z desiatich lekcií, je vyše trinásť hodín prednášok. Kurz je prístupný 70 dní, lebo je určený len ako duchovné učenia sviatku Prechodu (Pesach) a je aktivovaný len počas sviatku Pesach. Zápis do kurzu je možný emailom na info@hlaszpuste.com po zaplatení študijného poplatku (65,00 € na číslo účtu: SK75 0200 0000 0044 9860 1353, so správou pre prijímateľa: TPE). Úhradou potvrdzuješ súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov, používania stránky HZP a pravidlami štúdia.

Prihlásiť sa na tento kurz