PRL subcategory.

PRL – Čo nás učí Levitikus 15

Až keď si človek naozaj uvedomí, že je dušou v tele, pochopí, že väčšina chorôb a zdravotných problémov má čiste duchovný základ - že ich spôsobuje hriech. A ten donekonečna skrývať a ani obchádzať pokánie z neho naozaj nemožno. On je totiž príčinou [...]

PRL – Čo nás učí Levitikus 152022-05-02T15:14:27+01:00

PRL – Kožné Problémy

Boh je nesmierne láskavý a milosrdný Otec a preto nečudo, že Jeho Slovo, ktoré nazývame Biblia, obsahuje mnohé zákony o čistote a svätosti. Ak ich spoznáme a budeme dodržiavať, ušetríme sami sebe a aj našim teenegerom mnohé kožné problémy ako akné, psoriáza, rozličné [...]

PRL – Kožné Problémy2022-05-02T15:14:40+01:00

PRL – Chuť do Jedla

Príslovie: "Si tým, čo ješ" je pravdivé. Ale v perličke sa pozrieme ešte hlbšie než na jedlo. Budeme v nej spolu pozorovať túžbu po jedle a jej následky. Lebo niečo iné je byť hladný a jesť pre potrebu, niečo úplne iné je byť [...]

PRL – Chuť do Jedla2022-05-02T15:15:05+01:00

PRL – Samo-Exkomunikovaní

Lož je tá najohavnejšia aj najsubtílnejšia zbraň Nepriateľa našej Spásy. A tí, ktorí sa jej dopúšťajú, páchajú duchovnú samovraždu, čím sa sami, "vlastnoručne" dopúšťajú seba-exkomunikácie zo spoločenstva s ostatnými. Ale voči Vyvoleným, vyzbrojeným Mečom Ducha Svätého, ktorým bola daná Autorita v moci Pravdy [...]

PRL – Samo-Exkomunikovaní2022-05-02T15:16:23+01:00

PRL – Podvod Zvaný Telepatia

Ježiš vo svojom najznámejšom proroctve o posledných časoch hovorí, že generácia, ktorá bude v týchto časoch na zemi, zažije inváziu padlých anjelov a súženie, akého na zemi nebolo od počiatku celého stvorenia. Je náhodou, že vláda USA, konkrétne Pentagon, vydal 25.júna 2021 správu, [...]

PRL – Podvod Zvaný Telepatia2022-05-02T15:16:39+01:00

PRL – Božia Vláda (1)

Touto perličkou začíname sériu lekcií o pôvode ľudských vlád, čo je to Božia vláda a vedenie a čo ňou nikdy nebolo, kto sú skutoční Boží vodcovia a autority a kto nimi nie je. Okrem toho zodpovieme na otázky o tom, či sú dnešné [...]

PRL – Božia Vláda (1)2022-05-02T15:19:04+01:00

PRL – Dávajte a Bude Vám Dané

Ak názov tejto perličky prečítaš spätne, pochopíš, prečo sa s toľkými požehnaniami v našich životoch míňame iba preto, že ich našim dávaním odmietame prijať. Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: [...]

PRL – Dávajte a Bude Vám Dané2022-05-02T15:19:55+01:00

PRL – Skľúčení v srdci

Žijeme v posledných časoch. Väčšina z nás napriek možnosti prijať Kristovu spravodlivosť, chodí zahalená do smútku a skľúčenosti, ktorá so skutočným zármutkom nemá nič spoločné... Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo [...]

PRL – Skľúčení v srdci2022-05-02T15:21:47+01:00

PRL – Šťastní Chudobní duchom

Prvé zo série deviatich učení o skutočnom šťastí. O čom naozaj je a komu je určené a aký obrovský impakt na náš život má, sa dozvieš po vypočutí učenia o jeho obsahu. Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po [...]

PRL – Šťastní Chudobní duchom2022-05-02T15:22:03+01:00

PRL – Aby ťa Prúd Nestrhol Mimo

Ježiš Kristus nás varoval pred falošnými učiteľmi aj prorokmi falošného kresťanstva, zneužívajúcimi Meno nášho Pána. Nečudo teda, že už aj medzi neveriacimi pôsobia nové, zdanlivo biblické, ale falošné hnutia, vychádzajúce z Judaizmu, ktoré hlása spásu skrze zákon, nie skrze Meno Ježiš. Ale nielen [...]

PRL – Aby ťa Prúd Nestrhol Mimo2022-05-02T15:24:39+01:00

PRL – Slepí od Narodenia

Mnohí medzi nami sú duchovne, aj mentálne nevidiaci, či slepí. Iní sú slepí morálne, sociálne, či inak. Ale i keď sú takto slepí od narodenia, nie je to ani pre hriech ich rodičov, ani ten ich, ale pre zjavenie Božej slávy. Riešením je [...]

PRL – Slepí od Narodenia2022-05-02T15:25:09+01:00

PRL – Aj Naše Deti sú Zodpovedné

My rodičia, máme zavše tendenciu naše deti až priveľmi chrániť. Ale takto im bránime naučiť sa zodpovednosti za ich vlastné správanie. Pre každé dieťa, ktoré je posvätené, aj keď nie je obrátené, stále existuje veľa vecí, za ktoré sa bude zodpovedať. „Komu bolo [...]

PRL – Aj Naše Deti sú Zodpovedné2022-05-02T15:28:00+01:00
Go to Top