VMP – Všetci Môžete Prorokovať

Cirkev príliš dlho zaobchádzala s duchovnými darmi ako s pochabými alebo dokonca takými, ktoré prestali existovať. Ale prorocký dar je príliš významný na to, aby sme ho zavrhli ako nepovinný! Tento kurz ťa vezme za ruku a bude ťa viesť, aby si počul od Boha, rástol vo viere a používal proroctvo ako mocný nástroj vojny, ktorým ono je. Je čas vstať, striasť zo seba akúkoľvek nečinnosť a byť použitý ako ruky, nohy a hlas Boží. Proroctvo z teba bude doslova prúdiť! Si pripravený ísť ďalej, než si bol predtým? Chceš ísť za plytké vody a rozvíjať životný štýl hlbokého zjavenia?

Obsahom kurzu je deväť prednášok vo forme audio-streamingu a 10 kvízov. Kurz je prístupný po zápise emailom a úhrade školného (150 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459, so správou pre prijímateľa: VMP). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz