Insekty v jedle – zmena genetiky

16 JÚNA 2024
Tento blog je pokračovaním blogu o Zelenej žabke – logu skupiny predajcov potravín. Dôvod prečo ho uvádzam nie je strach, a vôbec nemám v úmysle zastrašovať, práve naopak. Riešenie tu je. Slovenská obchodná sieť je však z väčšiny nemeckým trhom čo je skutočný maják v hmle. Tieto fakty sú len potrvdením proroctiev Biblie aj o takých veciach ako je genetická modifikácia zvierat, stravy, vakcínach a iných vecí, ktorými sa človek hrá na Boha.

Ale zatiaľčo svet zaťato Boha popiera, svojimi skutkami dokazuje pravdivosť Jeho Svätých Slov.
Nemecká lekárka pre deti a dospievajúcich, poslala svojej vláde správu s životne dôležitým odkazom. ktorú si je možné vypočuť aj na Bitchute – vid TU

Vo svojej správe hovorí toto, citujem:

Dorothea Thul, lekárka pre deti a dospievajúcich,
Kirchstr. 93a, 56841 Traben-Trarbach
Všetkým členom nemeckého Bundestagu Ponáhľajte sa!
Bundestag
Námestie Republiky 1
11011 Berlín

Odišiel faxom na číslo 030-22736600 s potvrdením
V rukách pána MdB Konstantina Notza bude odovzdaná všetkým poslancom parlamentu

Vec :

1. Schválenie hmyzu, červov atď. v potravinách v krajinách EÚ
2. Okamžité odvolanie spolkového ministra zdravotníctva Karla Lauterbacha
3. Zákaz predaja umelých sekvencií DNA na internete

Dámy a páni,
Podľa poradia 4. Január 2023 schválila EÚ hmyz, červy atď. v potravinách sa už v potravinách zrejme veľké množstvo používa.
Súrne vás žiadam o okamžité zrušenie tohto povolenia a okamžité zákaz používania hmyzu v potravinách!

Dôvod:
1. Hmyz môže obsahovať patologické zárodky/škodce, ktoré sa môžu stať nebezpečnými pre ľudí. Už v údajných “vakcínach” (ktoré dokazujú, že nie vakcíny) je mimoriadne nebezpečný sladkovodný polyp Hydra vulgaris, ktorý vylučuje vysoko toxické neurotox Ako lekár mám podozrenie, že tieto neurotoxíny môžu byť čiastočne zodpovedné za vážne neurologické vedľajšie účinky očkovania. Nikto nepozná riziká a vedľajšie účinky hmyzu červov atď. v obchode s potravinami majú.

2. Obrúsky predtým predávané verejnosti ako PCR testy sú naozaj len testovacie súpravy na klonovanie ľudí a nezákonnú modifikáciu/úpravu ľudského genómu bez zavedenia populácie!!! Existujú patenty na tieto techniky, ktoré nájdete na webovej stránke NIH (National Institutes of Health).
Aj tu je vysvetlená technológia klonov.

3. Technika funguje nasledovne:
Hmyz je rozdrvený. Určité, čiastočne umelé alebo zámerne toxické sekvencie DNA, ktoré obsahujú okrem iného fluorescenčné proteíny (známy príklad svetlušky), sa pridávajú do drveného hmyzu, ktorý sa používa ako vektor na prenos týchto sekvencií DNA do ľudského gen Znamená to, že DNA hmyzu je kombinovaná (“klonovaná”) s ľudskou DNA. “PCR testy” slúžia len na kontrolu, či je táto technika účinná.

Zatiaľ nikto nevie povedať, aký dopad to bude mať na ľudský genóm, ale je zrejmé, že potomkovia týchto klonov sa narodia s touto zmenenou genetikou.

4. Už bolo dokázané, že DNA hmyzu sa prenáša do ľudského genómu, t. j. vznikajú hybridné formy hmyzu/ Vieme si predstaviť zvrátenosť takzvaných “vedcov”, ktorí sú takejto veci schopní. Cieľom celej tejto operácie je očividne odstrániť časť X-Chromozómu (nazývaný VAX1) pomocou hmyzu DNA, ktorá vedie k hermafroditovi (viď satanizmus/Bafomet). Táto zmena sa prenesie na ďalšiu generáciu a bude sa týkať aj našich detí.

5. Bielkoviny obsiahnuté v hmyze majú jednoduchšiu štruktúru a dokážu zmeniť profil aminokyselín u ľudí Ani toto sa zatiaľ nevyšetrovalo.

6. Tieto umelé sekvencie DNA si teraz môžete objednať online cez 3 spoločnosti: Addgene, Thermoscientific, Biolabs.
Ľudia si úplne neuvedomujú ničivé dôsledky umelého DBA následkov na ľudský genóm.
Preto požadujem okamžitý zákaz predaja týchto umelých DNA-sekvencií na internete!

7. Spolkový minister zdravotníctva konal mimoriadne nezodpovedne, keď neinformoval verejnosť o týchto rizikách pre ľudstvo, vôbec neinformoval o tejto technike klonovania a jej zneužívaní prenosom h
Týmto neplní svoju funkciu ministra zdravotníctva – v žiadnom prípade mu to nezaručuje zodpovednosť za zdravie ľudí.
Vyzývam preto na okamžité odvolanie spolkového ministra zdravotníctva Karla Lauterbacha! Tento muž je vo svojej kancelárii dysfunkčný.
To platí aj pre vedúceho RKI, veterinárneho lekára prof. Lothar Wieler, ale on už rezignoval.

Zdroje:
Webová stránka NIH USA (Inštitút Dr. Fauciho)
Rozhovor Stewa Petersa s Dr. Ariyanom Loveom, nemecko – nemecký preklad na Telegramovom kanáli, pediatrkou Dorothea Thul (Telegram: Kinder- und Jugendärztin Dorothea thul offiziell) zverejnený 15.12.2022.

Zo všetkých vyššie uvedených dôvodov vyzývam nemecký Bundestag, aby počas núdzového stretnutia okamžite prestal pridávať hmyz do potravy! Najprv sa musia uskutočniť vedecké štúdie o rizikách a vedľajších účinkoch. Apelujem na vašu morálnu, etickú a politickú zodpovednosť voči 88 miliónom ľudí!
S priateľským pozdravom

Podpis Dorothey Thulovej

O tomto fakte Boh v Biblii naozaj hovorí a každý o tom môže počuť aj v našom kurze Zakázané Ovocie, ktorý na požiadanie usporiadame aj menším skupinám záujemcov (rodinám, aj iným). Hmyz v jedle je podľa slov Biblie naozaj Satanova agenda a snaha sprzniť všetok Boží ľud. Lebo Ako hovorí história zločinov, na ktoré Satan najslabších, najpodlejších a najzbabelejších medzi nami zvádza: “Ak Boží Ľud nezhreší, nemôžeš ho zničiť.” 

Strašné je, že pre neschopnosť väčšiny ľudí postiť sa a naučiť sa sebaovládaniu, väčšina podľahne.

Osobne by ma vôbec neprekvapilo, keby sa zistilo, alebo len konečene vyšlo najavo, že aj logo onej zelenej žabky je indikátorom hmyzu v strave.

Ľudstvo žije naozaj posledné časy, hoci to väčšina odmieta počuť, priznať, či priamo popiera vo všetkých pádoch a gramatických tvaroch:

Ježiš nepovedal o svojich učeníkoch nadarmo: POTOM, V TÝCH DŇOCH sa BUDÚ POSTIŤ.

Ak sa o skutočne NADPRIRODZENEJ MOCI pôstu chceš dozvedieť viac, odporúčam ti našu knihu – klikni na link tu –> .…aby sa z týchto kameňov stali chleby

Najnovšie príspevky