Požehnaní Prenasledovaní

11 DECEMBRA 2021
Prenasledovanie! Už samotné slovo v nás vytvára živé obrazy skrývania sa v hrôze z prenasledovania nezmieriteľných nepriateľov; byť nájdený a rozhodne čeliť strašnej bolesti mučenia, ktoré má spôsobiť zrieknutie sa viery; a nakoniec – dúfajme – verne odporovať všetkému, čo spôsobuje zapieranie viery, alebo duchovnú smrť.

Iní si ho predstavujú ako scénu v súdnej sieni, kde človek znáša prenikavú inkvizíciu pred cirkevnými alebo civilnými autoritami. Niektorí tu myslia na rímske Koloseum, plné ľudí, ktorí búrlivo jasali, keď hladné levy naháňali bezbranných Kresťanov; na ľudí priviazaných na kôl, keď pod nimi horelo nahromadené drevo, alebo Biblie; alebo na človeka, pripútaného v tmavom, vlhkom väzení s potkanmi pobehujúcimi okolo jeho nôh. Každý z týchto obrazov môže byť strašným, nechceným výsledkom našej viery v Boha aj v našich čaosch. No Ježiš nazýva tých, ktorí sú prenasledovaní pre spravodlivosť, „požehnanými – šťastnými“. Takíto ľudia Ním budú veľmi odmenení!

Mt 5,10-12: Požehnaní (šťastní) sú tí, čo sú prenasledovaní pre Božiu Spravodlivosť, lebo ich je Kráľovstvo Nebies. Požehnaní (šťastní) ste, keď vás pre mňa [Krista] potupujú a prenasledujú a hovoria proti vám všelijaké zlé reči (klamstvo)Radujte sa a veseľte, pretože vaša odmena je veľká v Nebesiach, pretože tak prenasledovali aj Prorokov, ktorí boli pred vami.

1Pt 4,12-16: Priatelia, nečudujte sa skúške ohňom (trest upálením; alebo nesmierny tlak, ako test schopnosti a rozhodnosti človeka) medzi vami, ktorá si pre vás prichádza, aby vás vyskúšala, akoby sa vám dialo niečo zvláštne. Ale nakoľko máte účasť na Kristovom utrpení, na Kristových Pôrodných bolestiach, buďte radi, že aj v Zjavení jeho Slávy môžete mať radosť a plesanie. Ak vás potupujú pre Kristovo Meno, ste požehnaní, pretože Duch slávy a Boží na vás spočíva. Nech nik z vás netrpí ako vrah alebo zlodej, alebo zločinec, alebo dotieravec (ktorý sa do všetkého mieša). Ale ak niekto z vás trpí ako veriaci v Krista, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha týmto Menom.

Ježišova fráza v požehnaní „pre spravodlivosť“ nás vyzýva, aby sme sa pred Bohom úprimne preverili predtým, aj potom, čo sa iní postavia proti nám. Je jasné, že prenasledovanie na pravých Kresťanovi prichádza. A my by sme sa tomu nemali vôbec čudovať. V 1Pt 4:12-16 Peter, podobne ako Ježiš, vníma prenasledovanie ako nevyhnutné a preto by ho každý Kresťan mal očakávať. Keďže učeník nie je nad svojho Majstra, nasledovník môže len ťažko očakávať, že unikne nejakej forme toho, čo prijal jeho Majster.

Ľudská povaha neznáša a je podozrievavá voči každému, kto je iný.

Pravé Kresťanstvo prináša svoju vlastnú formu neobľúbenosti.

Nikdy to nebolo ľahké, čiastočne preto, že bez ohľadu na to, kde žijú, Kresťania sú iní. Skutočný Kresťan predstavuje svetu štandard Ježiša Krista. Svetskí ľudia tomu presne nerozumejú, ale prinajmenšom ich to dráždi, bodá do svedomia a od Kresťana oddeľuje. V niektorých to vedie k otvorenému hnevu, dokonca k zúrivosti. Napríklad, hoci to nazývajú cnosťou, svetskí ľudia si myslia, že dobro je handicap, pretože sa obávajú, že im zabráni dosiahnuť ich ciele. Skutočne dobrý človek ich zároveň dráždi. Zakrátko ich svedomie vyruší, usvedčí a oni reagujú prenasledovaním dobrého človeka. Ľudské srdce je také klamlivé, že Ježiš v Jn 16:2 poznamenáva: “Vyženú vás zo synagóg (t.j.spoločenstiev); áno, prichádza čas, že ktokoľvek vás zabije, bude si myslieť, že slúži Bohu.”

Peter vníma prenasledovanie aj ako skúšku, ktorou je treba prejsť. Oddanosť človeka zásadám, sa dá merať jeho ochotou trpieť za to. Preto, keďže píše o pravých Kresťanoch a nie o tých, ktorí sú nimi len nominálne, prenasledovanie bude skúškou. Kompromis s Božími normami nevyvolá prenasledovanie, pretože to vedie k dohode so svetom. Ježiš hovorí:

Jn 15:19: Keby ste boli z Tohto Sveta, Tento Svet by miloval, čo je jeho. Ale preto, že nie ste z Tohto Sveta, ale že som si vás ja vyvolil z Tohto Sveta, preto vás Tento Svet bezdôvodne nenávidí.

Kompromis určite zmierni tlak, ale Boh má v úmysle prenasledovaním vyskúšať Kresťanovu dôveru, lojalitu, úprimnosť, odvahu, trpezlivosť a vernosť.

Utrpenie pre spravodlivosť je česť vedúca k sláve. V skutočnosti Peter hovorí, že keď niekto trpí prenasledovaním, spočíva na ňom Božia sláva. Keď bol Štefan súdený, jeho žalobcovia „videli jeho tvár ako tvár anjela“ (Sk 6:15)! V takom prípade prenasledovaný Kresťan patrí do rovnakej kategórie ako Ježiš Kristus, pretože všetko, čo trpel, bolo pre spravodlivosť. Preto sa podieľame na tom istom a nemali by sme sa hanbiť. 

Musíme si však dávať veľký pozor, aby sme netrpeli pre naše zlé správanie. Kresťanský život by mal byť našim najlepším argumentom, že si nezaslúžime to, čo sa nám deje. Ježiš hovorí v

Mt 5:11Požehnaní (šťastní) ste, keď vás potupujú a prenasledujú a pre mňa [Krista] hovoria proti vám všelijaké zlé reči (klamstvo);

Pravý Kresťan trpí za svoje hriechy len zriedka, ale keď sa tak deje, vie, že dostáva to, čo si zaslúži. Žiadna sláva v tom nie je. Ale ani vtedy nie je všetko stratené, pretože to môže viesť k pokániu, zmene a rastu.

Ak si aj ty poslúchol výzvu Boha odísť z falošného kresťanstva (viď Zjv 18:4) a chceš sa stať pravým Kresťanom, ponúkame ti prípravu na tvoje znovuzrodenie formou výuky Pánovho učenia v kurze Spása, aj Pokánie, jeho Skutky a Ovocie. Alebo nás kontaktuj priamo.

Najnovšie príspevky