SPA – Spása a Kresťanstvo Posledných Čias.

Tento druhý kurz poskytuje prehľad tém teológie pravého kresťanstva posledných čias. Kresťania posledných čias budú testovaní oveľa ťažšie, než kedykoľvek predtým. Preto bude pre všetkých kresťanov nevyhnutné dodržiavať biblické pravdy a náuku, s neochvejným rozhodnutím pre Krista, v atmosfére nevery a prenasledovania. Tento kurz bol vyvinutý na to, aby študenta naučil základnému poznaniu biblickej doktríny, ktoré je pre spásu nevyhnutné. Zároveň obsahuje doplňujúce lekcie proroctva, ako aj základy angeológie a démonológie. Poznanie a múdrosť získaná z týchto lekcií, pripraví študentov, ktorí poznajú svojho Boha, do takej miery, že budú v ťažkých časoch nielen plní sily, ale budú navyše schopní pomáhať k spáse mnohým ďalším, presne ako je prorokované v Dan 11,32. Na konci kurzu by mal každý študent poznať dôležité, teologické pojmy a pravdy, týkajúce sa tak židovského, ako aj medzinárodného kresťanského spoločenstva.

Obsahom kurzu, pozostávajúceho zo štrnástich lekcií, je vyše pätnásť hodín prednášok a šestnástich kvízov. Kurz je prístupný 14 týždňov. Podmienkou pre prihlásenie sa na tento kurz je úspešné absolvovanie a ukončenie predchádzajúceho kurzu Viera. Zápis do kurzu je možný emailom na info@hlaszpuste.com po zaplatení študijného poplatku (55,00 € na účet: BE27 0004 1337 2873 BIC: BPOTBEB1). Úhradou potvrdzuješ súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov, používania stránky HZP a pravidlami štúdia.