SPA – Spása a Kresťanstvo Posledných Čias

Tento druhý kurz poskytuje prehľad tém teológie pravého kresťanstva posledných čias. Kresťania posledných čias budú skúšaní oveľa ťažšie, než kedykoľvek predtým. Preto je pre všetkých nevyhnutné dodržiavať biblické pravdy a náuku, s neochvejným rozhodnutím pre Krista, v atmosfére nevery a prenasledovania. Tento kurz ťa naučí základnému poznaniu prvej, tretej a štvrtej doktríny Písma, ktoré sú pre spásu nevyhnutné. Poznanie a múdrosť získaná z týchto lekcií, pripraví každého, kto svojho Boha pozná do takej miery, že bude v ťažkých časoch nielen plný moci Ducha Svätého, ale bude navyše schopní pomáhať k spáse mnohým ďalším. Presne ako je prorokované v Danielovi.

Obsahom kurzu, pozostávajúceho zo štrnástich lekcií, je vyše pätnásť hodín prednášok a šestnástich kvízov. Kurz je prístupný 14 týždňov. Podmienkou pre prihlásenie sa na tento kurz je úspešné absolvovanie a ukončenie predchádzajúceho kurzu Viera. Zápis do kurzu je možný emailom na info@hlaszpuste.com po zaplatení študijného poplatku (55,00 € na účet: BE27 0004 1337 2873 BIC: BPOTBEB1). Úhradou potvrdzuješ súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov, používania stránky HZP a pravidlami štúdia.