SPA – Spása a Kresťanstvo Posledných Čias

Tento fantastický kurz poskytuje učenie o krstoch a o vkladaní rúk, čo znamená náuku 4.a 5. Kristovej Doktríny a náuku pre prípravu na splnenie Kristovho príkazu BYŤ Znovuzrodený. Okrem toho získa študent prehľad tém biblickej náuky pravého kresťanstva posledných čias. Kresťania posledných čias budú skúšaní oveľa ťažšie, než kedykoľvek predtým. Preto je pre všetkých nevyhnutné dodržiavať biblické pravdy a náuku, s neochvejným rozhodnutím pre Krista, v atmosfére nevery a prenasledovania. Poznanie a múdrosť získaná v kurze, pripraví každého, kto svojho Boha pozná, do takej miery, že bude v ťažkých časoch nielen plný moci Ducha Svätého, ale bude navyše schopní pomáhať k spáse mnohým ďalším. Presne ako je prorokované v Danielovi.

Obsahom kurzu, pozostávajúceho zo štrnástich lekcií, je vyše pätnásť hodín prednášok a šestnástich kvízov. Kurz je prístupný 14 týždňov. Podmienkou pre prihlásenie sa na tento kurz je úspešné absolvovanie a ukončenie predchádzajúceho kurzu Viera. Zápis do kurzu je možný emailom na info@hlaszpuste.com po zaplatení študijného poplatku (65,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459; do správy pre prijímateľa: SPA). Úhradou potvrdzuješ súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov, používania stránky HZP a pravidlami štúdia.

Prihlásiť sa na tento kurz