Uzdravenia2018-12-30T20:54:46+01:00

Uzdravenia

Čistý Vzduch

09.01.2023|

Život človeka závisí od vzduchu okolo neho. Bez vzduchu nemôže žiť a kvalita života závisí od kvality vzduchu. V atmosfére Biblie a prikázaní je zdravý život. V prostredí bez Boha je život chorý a človek je neustále ohrozený možnosťou, že ho [...]

Zrkadli Lásku

17.08.2022|

To, čo cítiš voči svojmu priateľovi, je v skutočnosti to, čo tvoj priateľ cíti voči tebe. Dt 1:27; Vo svojich stanoch ste reptali a hovorili: „Pretože nás Boh nenávidí, vyviedol nás z egyptskej krajiny, aby nás vydal do rúk Amorejcov, aby [...]

Intolerancia

11.08.2022|

V jadre zla leží nenávisť, t.j. intolerancia. To je to, čo drží ľudskú dušu vo vyhnanstve zo Záhrady Edenu. Ten, kto je plný seba, nenecháva miesto pre nikoho iného. Opovrhuje inou osobou jednoducho pre priestor, ktorý iná osoba konzumuje. Toto je [...]

Uzdravenie Iným Spôsobom

01.08.2022|

Keď nájdeš chorobu, nájdi tam aj zdravie a vdýchni doň ešte viac života. Existujú dva prístupy k liečbe: Jedným z nich je nájsť všetko, čo bolo oslabené a poškodené chorobou, potom to opraviť a posilniť. Ďalším je nájsť to, čo zostáva [...]

Skrytá príčina

31.07.2022|

Jediným nepredvídateľným skutkom jedného človeka, ktorý sa stará o druhého, ktorého nemôže tolerovať, je celé stvorenie uzdravené. Prvý chrám, prečo bol zničený? Kvôli modlárstvu, vraždám a cudzoložstvu. Druhý chrám, keď odmietli prijať svojho Mesiáša - Krista. Pretože boli takí, ktorí boli [...]

Koho Milovať

09.05.2022|

Boh informoval Mojžiša o nápravných trestoch za angažovanosť do vzťahov, ktoré boli zakázané. Po uzavretí týchto zákonov Boh vyhlásil, že židovský národ ich musí dodržiavať, a pamätať na Toho, kto ich uložil. Boh to povedal takto: „Ja som Pán, váš Boh“. [...]

Hľadieť na iných Pozitívne

14.04.2021|

V minulej časi o negativite sme videli, že biblické malomocenstvo je choroba duše, zvaná negativita. Boh ju odsúdil už na počiatku, keď povedal, že pre ňu vyhubí človeka zo zeme. A videli sme, že iba kňaz bol oprávnený vyhlásiť osobu, odev alebo [...]

Očistenie od Negativity

13.04.2021|

Keď v Starom Zákone obhliadajúci kňaz vyhlásil človeka, ktorý si na seba sám malomocenstvo na koži pritiahol, za malomocného, takýto človek sa musel zdržiavať mimo mesta, kým z neho malomocenstvo nezmizlo. Toto je dokonalé nápravné opatrenie pre asociálne klebety, ktoré má aj [...]

Go to Top