Uzdravenia2018-12-30T20:54:46+01:00

Uzdravenia

Vychádzať spolu

11.06.2024|

Ty a ja a ten ďalší sú všetko fragmenty rozbitého celku. Keď s niekým nemôžeme vychádzať, radi to zvaľujeme toho ďalšieho: hlúposť, neschopnosť, poburujúce správanie, agresivita alebo nejaký iný hriech proti našim lepším zmyslom. Skutočný dôvod nie je žiaden z týchto. [...]

Sila nemyslieť

18.03.2024|

Myšlienky - najsilnejší liek života. Myslenie má hlboký účinok. Taký má aj nemyslenie. Keď je tvoja myseľ zaujatá včerajšími výsmechmi, dnešnými bolesťami a zajtrajšími temnými mrakmi, jej štetec naďalej vypĺňa prázdne miesta. Premieňa sny na realitu, krtince na príšery, nevinné tvory [...]

Muž a Žena

31.08.2023|

Muž a žena sú nebo a zem v tele a krvi. Je chybou považovať muža a ženu za dve samostatné bytosti. Už viac nie sú dve polovice jednej formy, dve konverzné hemisféry, ktoré do seba pevne zapadajú a tvoria dokonalý celok. [...]

Hádka, Spor, Nesúhlas

14.07.2023|

Vieš, čo je to hádka, nesúhlas a spor? Lebo nie je hádka ako hádka, a ani nesúhlas nie je vždy zlý. 1. Rozdelenie názorov, potenciálne vysoko produktívne za podmienok vzájomného rešpektu a otvorenej komunikácie. 2. Nesúlad medzi osobnosťami, ktorý ich robí [...]

Čistý Vzduch

09.01.2023|

Život človeka závisí od vzduchu okolo neho. Bez vzduchu nemôže žiť a kvalita života závisí od kvality vzduchu. V atmosfére Biblie a prikázaní je zdravý život. V prostredí bez Boha je život chorý a človek je neustále ohrozený možnosťou, že ho [...]

Zrkadli Lásku

17.08.2022|

To, čo cítiš voči svojmu priateľovi, je v skutočnosti to, čo tvoj priateľ cíti voči tebe. Dt 1:27; Vo svojich stanoch ste reptali a hovorili: „Pretože nás Boh nenávidí, vyviedol nás z egyptskej krajiny, aby nás vydal do rúk Amorejcov, aby [...]

Uzdravenie Iným Spôsobom

01.08.2022|

Keď nájdeš chorobu, nájdi tam aj zdravie a vdýchni doň ešte viac života. Existujú dva prístupy k liečbe: Jedným z nich je nájsť všetko, čo bolo oslabené a poškodené chorobou, potom to opraviť a posilniť. Ďalším je nájsť to, čo zostáva [...]

Skrytá príčina

31.07.2022|

Jediným nepredvídateľným skutkom jedného človeka, ktorý sa stará o druhého, ktorého nemôže tolerovať, je celé stvorenie uzdravené. Prvý chrám, prečo bol zničený? Kvôli modlárstvu, vraždám a cudzoložstvu. Druhý chrám, keď odmietli prijať svojho Mesiáša - Krista. Pretože boli takí, ktorí boli [...]

Go to Top