Zázraky2018-12-30T20:59:49+01:00

Zázraky

Dávaj Pozor

12.09.2023|

Mnohí si myslia — lebo tak ich naučili, — že bez ohľadu na to, ako ďaleko zablúdili, cesta návratu je pre každého vždy otvorená. Nie je to však pravda o všetkých, čo zablúdili. Návrat k Bohu, často prekladaný ako „pokánie“, neznamná [...]

Vyhradený Obsah

11.09.2023|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Byť Zjednotení so Zákonom

10.09.2023|

Mojžiš potom nariadil Levitom, aby zvitok Zákona, ktorý čoskoro zapíše, vložili do Archy Zmluvy spolu s Tabuľami Zmluvy, ktoré dostal na vrchu Sinaj. Dt 31:25-26: Mojžiš prikázal Levitom, ktorí niesli Archu Zmluvy Pána, a povedal: Vezmite túto knihu Zákona a položte [...]

Vyhradený Obsah

09.09.2023|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Poď Domov

09.09.2023|

Najodvážnejším činom v živote človeka je návrat domov a zistenie, kým naozaj je. Božie Slovo rozpráva príbeh o každom z nás, príbeh, v ktorom sa jedného dňa všetci nakoniec vrátime domov. Niektorí to čítajú ako návod. Ale najlepšie sa to číta [...]

Reštartuj

08.09.2023|

Pretože tvoja budúcnosť nie je pripútaná k tvojej minulosti. Čas nie je vlak áut zapriahnutých jedno do druhého. Rok nie je ťahaný predchádzajúcim rokom. Súčasnosť nie je pevne spojená s minulosťou. Budúcnosť nie je zotročená prítomnosti. Skôr každý rok prichádza čerstvý [...]

Prasa neznalý

07.09.2023|

Ten, kto je prízemný a hrubý, necíti svoju vlastnú hrubosť a prízemnosť.

Vyhradený Obsah

06.09.2023|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Go to Top