Strihanie oviec

Väčšine z nás sa obraz o Dobrom Pastierovi Ježišovi a nás, čoby jeho ovečkách páči. Sme učičíkaní a rozmaznávame sa predstavou, že je to o tom, že my nemusíme nič, ale Pán za nás robí všetko. Neuraz sa, väčšina veriacich má skutočne [...]

Strihanie oviec2020-03-11T07:57:17+01:00

Problém našich problémov

Opakujú sa v tvojom živote problémy? Modlíš sa a stále žiaden výsledok? Hovoril Boh pravdu, keď povedal: "Volaj ku mne a vyslyším ťa a oznámim ti veľké, nevystihnuteľné veci, o ktorých si nevedel?" A čo je tým problémom našich problémov? Nuž, pravda Písma, [...]

Problém našich problémov2020-03-05T09:36:58+01:00

Adam, Eva, rodinné prídavky a my

Je možné Bohu úplne, vo všetkom a bezvýhradne dôverovať? Ako sa to dá naučiť? Takto: Mnohí sa dnes plašia za prácou, len aby zarobili peniaze, lebo ich odmalička rodičia učili, že bez peňazí niet ničoho, je tak? Takto ale títo pomýlení rodičia [...]

Adam, Eva, rodinné prídavky a my2020-02-13T15:13:10+01:00

Blaho všetkých je v rukách Boha

Toto je svedectvo o úžasnej moci Boha, ktorý nikdy nezachraňuje len jedného človeka, ale je stará sa o blaho naozaj nás všetkých. Stalo sa to v prvom roku po mojom presťahovaní do novej krajiny. Pracovný týždeň nasledoval predĺžený víkend, preto sme s [...]

Blaho všetkých je v rukách Boha2020-01-30T11:24:55+01:00

Neverný priateľ

Týmto svedectvom chcem povzbudiť do úprimných vzťahov, lebo len tak je možné udržať zdravé priateľstvá, rodiny a aj celú spoločnosť. Už nejakú dobu publikujem na pomoc priateľom malé prezentácie, ktorými im pomáham implementovať Ježišove pravidlá a rady do života. Cieľom je, aby [...]

Neverný priateľ2021-11-26T10:33:18+01:00

Lekcie šitia

Keď Ježiš zomrel, najposvätnejšia chrámová opona sa roztrhla na dve polovice (Mt 27,51). Roztrhaná zhora nadol. A kto to spravil? Určite nie kňazi. Bol to Boh sám. Vzal tú oponu a roztrhol ju na dve časti. Tak prečo trváme na jej [...]

Lekcie šitia2018-12-30T23:19:27+01:00

Svedectvo o našej (ne)vere

Nasledujúce riadky sú, ak to chcete prijať, mojim svedectvom o stave a úrovni viery veriacich. Mojím cieľom nie je vás rozhorčiť, ani súdiť. Toto svedectvo je však skutočným usvedčením z najťažšieho hriechu kresťana - nevery. Zároveň je výzvou na pokánie. Ako veriaca [...]

Svedectvo o našej (ne)vere2020-01-22T20:29:42+01:00

Moje prvé Turíce

Toto je moje osobné svedectvo o prvom stretnutí so živým Bohom v živote vôbec. Stalo sa to v roku 1993. V tom čase som bola síce pokrstený, ale v skutočnosti neveriaci a nepraktizujúci mladý človek, ktorý Boha nehľadal, "neriešil", netúžil po ňom, [...]

Moje prvé Turíce2020-09-03T10:28:02+01:00
Go to Top