Príprava na osobné vykúpenie

20 JANUÁRA 2024
Mitzrayim (Egypt) vyjadruje zovretie, obmedzenie. Duchovný exil Egypta znamená, že zvieracia duša obmedzuje a zapiera Božiu dušu tak intenzívne, že je táto zmenšená a zatemnená. „Exodus z Egypta“ je odstránenie zovretia a obmedzenia a dochádza k nemu vtedy, keď Pravé Svetlo – Ježiš osvecuje srdce človeka a vnáša doň jemné, osobné charakterové črty, prevedené do skutočnej praxe.

Kto číta, nech pochopí: Boh povedal Deťom Izraela, že baránok, ktorého mali v noc Prechodu jesť, sa bude nazývať zviera „Prechodu“.  Nie veľkonočný baránok, ale zviera Prechodu. A dal im aj ďalšie pokyny, ako ho majú pripraviť a zjesť.

Exodus 12,22: A vezmete zväzok yzopu a namočíte ho do krvi, ktorá bude v povodí a udriete vrchný prah obe veraje krvou, ktorá je v povodí; a nik z vás nebude vychádzať z dverí svojho domu, až kým nebude ráno.

Pravá veraja znamenala dobré skutky; ľavá veraja dverí znamenala modlitbu a vrchný prah nad nimi znamenal štúdium Božieho Slova. Tieto tri spolu tvoria úplný, vyvážený život, ktorý nám umožňuje žiť naše božské poslanie: spraviť zo sveta v nás aj okolo nás Boží domov. Takto nám Boh umožňuje oslobodiť Božskú dušu z Egypta.

Samotné dvere znamenali našu pripravenosť poslúchnuť Božiu vôľu, pretože tento záväzok je vstupom do nášho aktívneho partnerstva s Bohom, s cieľom kultivovať a strážiť svet v nás a tým aj okolo nás. Yzop, používaný na nanášanie krvi na prah a veraje dverí znamenal pokoru, s akou sa človek má približovať a “máčať” v sebazaprení, t.j.pokání (alebo smrti hriešnemu spôsobu života), ktoré, aby sme boli vnímaví na Božiu prítomnosť v našich životoch, musíme pestovať. Samotná krv znamená živosť – vrúcnosť Svätého Ducha, s akou sa máme s Bohom zhovárať (t.j.radiť sa – modliť), študovať Božie Slovo a konať dobré skutky.

Každý osobný exodus z „Egypta“ si vyžaduje, aby sme pokorne aplikovali svoju vitalitu na rozhovor s Bohom (modlitbu), na štúdium Božieho Zákona, a to všetko s obnoveným, t.j.oživeným oddaním sa Božiemu zámeru s našim životom.

Ak aj ty túžiš konečne a definitívne oslobodiť svoju dušu z Egypta, ponúkame ti “máčanie sa v Duchu Svätom” štúdiom Božieho Slova v kurzoch:
Spása,
Desať Egyptských Rán,
aj v našom prvom obrazovom kurze: Sedem Dní Stvorenia.

Najnovšie príspevky