Pesach a Sviatok Chleba Prechodu

Bohom prikázané Sviatky Pánovho Prechodu a Chleba Prechodu nasledujú síce ihneď po sebe, ale väčšina tzv.veriacich ani len netuší, o čom naozaj sú. A netušia ani čím nie sú, ani aký obrovský význam majú pre nás, Kresťanov z Pohanov. A ani to, že ich slávenie je prikázané vo všetkých generáciách veriacich, lebo sú prorocké pre naše časy.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459; so správou pre prijímateľa: PRL062). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz