Požehnanie Detí

V našich ústach je moc darovať život, aj moc ho zničiť. Požehnania život dávajú a chránia: predovšetkým ten duchovný – večný. Ale aj telesný a Božou vôľou je aby naše deti prijali Božie Kráľovstvo a žili naveky. A ako všetko ostatné, aj požehnanie našich detí a nás samých má svoj dokonalý, Boží spôsob a Boží dôvod …

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL073). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz