Utopenie v Egypte

20 JANUÁRA 2023
Niekoľko stoviek rokov nútenej práce nedokázalo zlomiť ducha Židov ani obmedziť ich plodnosť. Faraón teda zintenzívnil ich otroctvo tým, že ich nechal vykonávať nezmyselné práce. Tie v našich časoch voláme “nonsense jobs”, alebo byrokracia.

V rokoch po vystavení Židov tejto demoralizačnej práci sa Amramovi, vnukovi Jakubovho syna Léviho a Yocheved, Léviho dcére, narodil Mojžiš.

Faraónovi astrológovia zistili, že sa narodil budúci vykupiteľ Židov, a tak sa faraón pokúsil zabrániť vykúpeniu tým, že nariadil zabiť každého novonarodeného chlapca.

Ex 1:22: Faraón prikázal všetkému svojmu ľudu: Každého chlapca, ktorý sa narodí, musíte hodiť do Nílu, ale každé dievča necháte nažive.

Je nádherné ako je Boh vždy krok vpred a svojich vyvolencov ukrýva pred očami ich vrahov doslova v ich domoch.

Faraón nariadil svojmu ľudu, aby „nechal každé dievča nažive“, aby židovské dievčatá vychovali ako Egypťanky. Preto rozhodol, že chlapci budú zabití fyzicky a dievčatá budú zabité duchovne. Dekrét hodiť chlapcov do Nílu tiež odkazuje na ponorenie Židov do egyptskej kultúry, pretože Egypťania uctievali Níl ako zdroj svojej obživy a kultúry. Presne tak sú dnes muži hádzaní do víru ustavičnej práce, ďaleko od domova a dievčatá sú “vychovávané” falošnými náboženskými kultami.

Egypt je prototypom všetkých exilov a zajatí. Vo všetkých exiloch nás vládnuca kultúra nabáda, aby sme svoje deti vychovávali podľa ich nariadení, sľubujúc, že toto je cesta k dosiahnutiu materiálneho a spoločenského úspechu. Nabáda nás vychovať z nich otrokov.

Ale Boh práve toto zakazuje, keď dáva tento zákaz: NESTAŇTE SA OTROKMI ĽUDÍ. (1Kor 7:23)

Rovnako ako v Egypte, odolať egyptskej výchove a jej zvykom a zabezpečiť, aby naše deti vyrastali v úcte k hodnotám Biblie, je jediný spôsob, aký zaručí ich materiálne, sociálne a duchovné šťastie, ako aj ich oslobodenie od pút exilu.

Najnovšie príspevky