Skoncuj s takým zvykom!

"Starého koňa novým trikom nenaučíš." hovorí známe príslovie, ale podľa toho si len ťažko môže vôbec niekto dovoliť žiť. Iste, roky sme samých seba vychovávali určitým spôsobom a vyvinuli sme si zakorenené vzorce komunikácie s naším manželom, či manželkou a máme [...]

Skoncuj s takým zvykom!2022-12-19T05:18:59+01:00

Dvojitý Pokoj

Uč vedomosti, ale zachovávaj zázraky. Je pravda, že keď pracujeme zhora a zostávame hore, transformácia, ktorú vykonáme, nie je trvalá. Napriek tomu, keď je prítomná, je všetko pohlcujúca. Kým je prítomná, všetko zažíva úplne nový stav bytia. To je problém tých, [...]

Dvojitý Pokoj2023-05-15T04:10:02+01:00

Zdroj Dôvery a Radosti

Už si sa niekedy zamýšľal nad svojím zdrojom dôvery a radosti v živote? Ak nie, skús ho preskúmať práve dnes. Takto presvedčený o Božej ochrane sa Jakub vydal do Charanu. Gn 29,1: Potom sa Jakub vydal na cestu a prišiel do [...]

Zdroj Dôvery a Radosti2022-12-01T07:26:27+01:00

Zvoľ si Stratégiu

Uzdrav sa odhalením zdravia, ktoré tam je. Ako opravíš miesto, problém, osobu – vôbec niečo? Odmietaním zlého a prijímaním dobra. To je dôvod, prečo v súžení chválime Boha. A máš dve možné stratégie: Môžeš sa sústrediť na všetko, čo je zlé, [...]

Zvoľ si Stratégiu2022-11-25T05:24:14+01:00

Vyšší Život

Rokov Sárinho života bolo 127 rokov, to boli roky Sáriinho života. Sarah mala dva životy, pretože si zaslúžila aj vyšší život. Prečo Sarah viac ako ktokoľvek iný? Pretože zostúpila do Egypta a vystúpila späť. Osoba, ktorou si v tomto živote, je [...]

Vyšší Život2022-11-14T04:58:13+01:00

Ako to naozaj je

Kroky človeka sú ustanovené Bohom. Každý, kto je Kristov, má v živote duchovné poslanie – zamestnávať sa stavebným dielom, robiť Bohu „príbytok“. Každý, bez ohľadu na svoju lokalitu alebo miesto, musí vyčerpávajúcim snažením hľadať duchovné živobytie so všetkou intenzitou svojich síl, [...]

Ako to naozaj je2022-11-08T07:16:54+01:00

Zrkadlá

Ak vidíš chyby toho druhého a nenechajú ťa na pokoji, pozri sa dovnútra. Všetci sme jeden pre druhého zrkadlom. Toto je veľká Božia láskavosť k nám, pretože bez tohto zrkadlového efektu, boli by sme schopní určiť, čo potrebuje opravu? [...]

Zrkadlá2022-10-27T08:46:22+01:00

Reakcia na Zlyhanie

Padáme, aby sme objavili hlbiny našej duše. Aby sme mohli stúpať nekonečne vyššie. Adam sa predieral za brány Edenu, hlavu mal sklonenú, nohy ťažké od bolesti výčitiek svedomia. Zrazu zastal. Potom sa otočil a zvolal: „Mal si to v pláne! Dal [...]

Reakcia na Zlyhanie2022-10-21T04:29:53+01:00

Pre všetky ženy

Keď Audrey Hepburn požiadali, aby odhalila svoje tajomstvá krásy, napísala tento krásny text, ktorý bol neskôr prečítaný na jej pohrebe. "Ak chcete mať atraktívne pery, hovorte láskavé slová." Ak chcete mať láskyplný pohľad, hľadajte dobrú stránku v ľuďoch. Ak chcete vyzerať [...]

Pre všetky ženy2022-10-13T07:57:15+01:00

Múdrosť prejavu

"Sú dve veci, ktoré sú nekonečné, vesmír a ľudská hlúposť... A vesmírom si nie som istý." - Albert Einstein

Múdrosť prejavu2022-10-14T06:12:24+01:00

Hĺbka Lásky

Nehovorím, pretože mám moc hovoriť; Hovorím, pretože nemám silu mlčať.

Hĺbka Lásky2022-10-09T06:46:39+01:00

Nebuď samo-spravodlivý

Ľudia, ktorí sa zameriavajú na to, aby boli spravodliví, upadajú do pokušenia a hriechu samo-spravodlivosti. Zatiaľ čo tí, ktorí sa usilujú o dobré skutky, sa stanú spravodlivými. Ježiš nechce nasledovníkov, ktorí sú spravodliví, ale robotníkov, ktorí sú tak zaneprázdnení konaním dobra, [...]

Nebuď samo-spravodlivý2022-10-09T06:44:26+01:00
Go to Top