Pravá Láska

DUŠE SÚ VŠETKY JEDNO. LEN TELA NÁS ROZDEĽUJÚ. Všetky duše Božích detí sú jedno. Rozdeľujú nás len telá. Preto ten, kto kladie telo pred ducha, nikdy nemôže zažiť skutočnú lásku alebo priateľstvo.

Pravá Láska2023-10-25T03:58:02+01:00

Heréza v Božom Mene

Boh nás nikdy nenajímal ako Jeho obhajcov. Vo svete je utrpenie. Niekedy musí byť človek heretikom v Božom Mene. Biblia nám hovorí, že pre všetko, čo Boh zakázal, nám poskytol niečo prípustné rovnakého druhu. Ak áno, čo dovolil, čo zodpovedá hriechu [...]

Heréza v Božom Mene2023-10-21T04:50:48+01:00

Požehnanie

Máš dnes narodeniny? Vieš, aké požehnania chceš a aké by si prijať nemal? Ako to teda vyzerá v praxi? Nuž, ak ťa chce niekto požehnať bohatstvom, povedz, že to nechceš; nechci, aby ťa bohatstvo odvádzalo od štúdia svätosti a od tvojho [...]

Požehnanie2023-10-21T05:12:30+01:00

Učenie z Neúspechov

Keby sa poriadne kajali, Adamovi a Eve by bolo odpustené a bolo by im dovolené zostať v rajskej záhrade. Ale keďže sa tejto príležitosti nepovzniesli, boli z nej vylúčení. Ich prvorodené dieťa Kain dostal po zabití svojho brata Ábela podobnú príležitosť, [...]

Učenie z Neúspechov2023-10-12T04:22:29+01:00

Sezóny Podstaty

V živote sú obdobia, ktoré ti umožňujú uniknúť, skočiť do nového stavu bytia. Je tu telo, duša a potom je tu podstata. Ak je duša svetlom, potom je podstata zdrojom svetla. Ak je duša energia, potom podstatou je generátor. Nie je [...]

Sezóny Podstaty2023-10-03T04:10:39+01:00

Blaženosť Manny

Na Yom Kippur sme všetci živení jedlom anjelov. Tóra používa rovnaký jazyk na opis pôstu na Yom Kippur ako na opis života z manny v divočine. (Dt 8:3) V skutočnosti to Boh používa ako dôkaz, že pôst na Yom Kippur znamená [...]

Blaženosť Manny2023-09-25T08:21:19+01:00

Žiariví ako Deň Zmierenia

Na konci Dňa Zmierenia vstupujeme do nového roka v žiarivom, sviežom odeve pre naše duše. Svetlo podstaty Dňa Zmierenia môže teraz žiariť celý rok. Prečo v taký svätý, krásny deň Židia znova a znova recitujú zoznam hriechov? Pretože jeden deň v [...]

Žiariví ako Deň Zmierenia2023-09-22T04:51:44+01:00

Výzva Bohatstva

Boh potom povedal Mojžišovi, aby informoval Jeho národ o tom, ako im Boh poskytne materiálnu odmenu v krajine Izrael. Ale Boh ich tiež varoval, že ak sa preženú v tomto bohatstve, spôsobí to, že sa proti Nemu vzbúria. Dt 32:15: Predtým [...]

Výzva Bohatstva2023-09-20T04:49:50+01:00

Pôvod

NA ROSH HASHANAH SA VŠETKY VECI VRACAJÚ K SVOJMU PÔVODU. Aj tvoja duša sa vracia k svojmu pôvodu. A odtiaľ môžeš začať prestavovať celú svoju bytosť.

Pôvod2023-09-16T05:18:10+01:00

Schovávačka

ROSH HASHANAH JE HRA na schovávačku. Boh sa SKRYJE. My HĽADÁME. Boh sa skrýva, my hľadáme. Ale kde sa môže Boh skryť? Kamkoľvek ideš, tam je On: "Niet miesta bez Neho." Je to skôr ako keď sa rodičia schovávajú za vlastné [...]

Schovávačka2023-09-13T05:43:03+01:00

Boh Nad On a Ona

Boh je On aj Ona. My sme Ona. Keď hovoríme o Božej prítomnosti v našom svete, ktorá dáva život všetkým veciam, potom je Boh Láska. Keď hovoríme o Božej transcendencii mimo tohto sveta, nazývame Ho „Svätý, nech je požehnaný“. V našich [...]

Boh Nad On a Ona2023-09-05T04:36:37+01:00
Go to Top