Intolerancia

12 JANUÁRA 2024
V jadre Zla leží netolerancia. To je to, čo drží ľudskú dušu v exile mimo záhrady Edenu.

Ten, kto je plný seba, nenecháva miesto pre nikoho iného. Opovrhuje inou osobou jednoducho pre priestor, ktorý iná osoba konzumuje.

Môže uviesť dôvody svojho pohŕdania, ale dôvody sú druhoradé. Vyzlečený až na kosť je to nezmyselná nenávisť bez rozumu.

Za neznášanlivosťou sa skrýva najzákladnejší zmysel pre ego, tajná viera, že „ja som jediná vec, ktorá by mala byť“.

Je jadrom všetkého zla. Je to to, čo drží ľudskú dušu v exile mimo záhrady Edenu.

A jeho jediný liek je v bezuzdných skutkoch láskavosti, v otvorení svojho srdca tomu druhému bez ohľadu na to, aký odlišný a vzdialený ten druhý môže byť.

Starostlivosť nad rámec rozumu.

Najnovšie príspevky