SPA – Spása

Tento druhý kurz poskytuje prehľad tém teológie pravého kresťanstva posledných čias. Kresťania posledných čias budú testovaní oveľa ťažšie, než kedykoľvek predtým. Preto bude pre všetkých kresťanov nevyhnutné dodržiavať biblické pravdy a náuku, s neochvejným rozhodnutím pre Krista, v atmosfére nevery a prenasledovania. Tento kurz bol vyvinutý na to, aby študenta naučil základnému poznaniu biblickej doktríny, ktoré je pre spásu nevyhnutné. Zároveň obsahuje doplňujúce lekcie proroctva, ako aj základy angeológie a démonológie. Poznanie a múdrosť získaná z týchto lekcií, pripraví študentov, ktorí poznajú svojho Boha, do takej miery, že budú v ťažkých časoch nielen plní sily, ale budú navyše schopní pomáhať k spáse mnohým ďalším, presne ako je prorokované v Dan 11,32. Na konci kurzu by mal každý študent poznať dôležité, teologické pojmy a pravdy, týkajúce sa tak židovského, ako aj medzinárodného kresťanského spoločenstva.

Obsahom kurzu, pozostávajúceho zo sedemnástich lekcií, je takmer dvadsať hodín prednášok a devätnásť kvízov. Kurz je prístupný po zaplatení školného (55,00 €) a jeho trvanie je 19 týždňov. Zápis do kurzu je možný na požiadanie (len pre serióznych záujemcov) a to emailom na info@hlaszpuste.com.