CHG – Sviatok Stánkov

Sviatok Stánkov je mnohým známy ako Sukkot, alebo Sviatok Žatvy. Je to jeden z troch výročných, Bohom prikázaných sviatkov. A hoci sa mnohým zdá byť bezvýznamý, ukrýva obrovskú prorockú pravdu. Tento vskutku “pikantný kurz” študentovi odhalí, o čom tento sviatok je, ako bol slávený v minulosti a ako ho má sláviť generácia posledných čias.

Tento kurz je od ostatných trocha odlišný v tom, že začína netradične – prekvapením. Druhým prekvapením je jeho obsah. Dôvody sú dva a sú biblické, aj prozaické: prvým je poslušnosť príkazu učiť poznanie Spásy nášho Boha Pánov Ľud Zmluvy. Druhým je prikázanie o úcte k Bohu a Jeho nariadeniam tým, že tieto majú byť v našom srdci.

Obsahom kurzu sú 3 lekcie s 2 prednáškami vo forme audio streamingu a 3 kvízy. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (65,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459; so správou pre prijímateľa: CHG). Zápisom do nej emailom na info@hlaszpuste.com a jej zakúpením vyjadruješ súhlas s dodržiavaním podmienok štúdia HZP a ochrany osobných údajov, ako aj príslušného kurzu.

Prihlásiť sa na tento kurz