TPT – Pokušenie

Čo je to pokušenie? Prečo Boh pokušenia dovoľuje? Sú všetky pokušenia rovnaké? Čo je ich cieľom? Toto mocné, biblické učenie nie je len nesmierne bohaté na fakty o jede pokušenia, jeho zámeroch a devastujúcich následkoch. Pre mnohých bude skutočným pohľadom do duchovného zrkadla bez akejkoľvek masky, či zásterky. Je hlbokou konfrontáciou so sebou samým. Ale v každom prípade je zjavením pravdy o tom, čo v nás naozaj je, ktorú si doteraz nepoznal, ale bez ktorej nemôžeš duchovne rásť a napredovať, ani prinášať ovocie Bohu, ani stať sa dedičom Božieho kráľovstva. Kurz je obohatený osobnými svedectvami, modlitbami a ďalšími užitočnými informáciami.

Obsahom kurzu, pozostávajúceho zo šiestich lekcií, je vyše šesť hodín prednášok, zameraných na jednotlivé apsekty pokušenia. Zápis do kurzu je možný na požiadanie a to emailom na info@hlaszpuste.com. Kurz je prístupný po zaplatení školného (65 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459, so správou pre prijímateľa: TPT). Úhradou potvrdzuješ súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov, používania stránky HZP a pravidlami štúdia.

Prihlásiť sa na tento kurz