TCM – Desať Slov

Každé Božie prikázanie je oveľa viac, než iba príkazom. Je ako hlboká studňa, ktorá obsahuje živú vodu všemocnej náuky, zachovávajúcu dušu pre večnosť. Ono samotné je tak len vekom na studni, aby sa jej voda neznečistila. Ako povedal Pán sám: “… Ak však chceš vstúpiť do Života, nezlyhaj byť strážcom ohľadne prikázaní.”

Kurz obsahuje 11 hodín audio prednášok, rozdelených na 10 lekcií. Tento kurz zo zjavných dôvodov neobsahuje kvízy. Zápis do kurzu bude možný na požiadanie emailom na info@hlaszpuste.com po zaplatení školného (55,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459, so správou pre prijímateľa: TCM). Úhradou potvrdzuješ súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov, používania stránky HZP a pravidlami štúdia.

Prihlásiť sa na tento kurz