TCM – Desať Slov

Každé Božie prikázanie je oveľa viac, než iba príkazom. Je ako hlboká studňa, ktorá obsahuje živú vodu všemocnej náuky, zachovávajúcu dušu pre večnosť. Ono samotné je tak len vekom na studni, aby sa jej voda neznečistila. Ako povedal Pán sám: “… Ak však chceš vstúpiť do Života, nezlyhaj byť strážcom ohľadne prikázaní.”

Kurz obsahuje 11 hodín audio prednášok, rozdelených na 10 lekcií. Tento kurz zo zjavných dôvodov neobsahuje kvízy. Zápis do kurzu bude možný na požiadanie emailom na info@hlaszpuste.com po zaplatení školného (55,00 € na účet: BE27 0004 1337 2873 BIC: BPOTBEB1, so správou pre prijímateľa: TCM). Úhradou potvrdzuješ súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov, používania stránky HZP a pravidlami štúdia.