ZUJK – Život a Učenie Ježiša Krista 3

Tretia časť učenia o pravom pôvode a charaktere najobávanejšieho a najmilovanejšieho Rabína, Majstra a Učiteľa, Spasiteľa Ježiša Krista.

Obsahom kurzu, pozostávajúceho z devätnástich lekcií, je vyše devätnásť hodín prednášok a dvadsaťjeden kvízov. Kurz je prístupný po zaplatení školného. Zápis do kurzu je možný na požiadanie (len pre serióznych záujemcov) a to emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz