Kto sme

Biblická prorocká škola HZP

Online vzdelávací program HZP je partnerom JPC v Jeruzaleme a bol upravený pre študentov, ktorí sa chcú zúčastniť štúdia biblického proroctva, ale nemôžu sa zúčastniť štúdia na fyzickej vysokej škole v Jeruzaleme. Pomocou nášho on-line programu môžete študovať z pohodlia svojho domova a byť v štúdiu flexibilný, napriek každodenným povinnostiam. Biblická prorocká škola Hlas z Púšte je našou konkrétnou odpoveďou na príkaz Pána a naplnením nášho kresťanského poslania, ktoré sme od Ježiša prijali v krste (Mt 28,19-20).

Biblická prorocká škola Hlas z Púšte (ďalej len HZP) ponúka veriacim v Krista vzdelanie potrebné na to, aby boli pripravení „poučiť mnohých“, ako je prorokované v Dan 11,33. Každý študent, ktorý prejde jedenástimi kurzami on-line inštrukcií ponúkaných Biblickou prorockou školou HZP, bude bezprostredne pripravený poučiť ostatných v časoch, ktoré sú pred nami. Všetkých hľadajúcich veriacich chceme týmto povzbudiť do ešte hlbšieho hľadania Pravdy – Ježiša Krista – a zároveň ich varovať pred falošnými náukami a doktrínami tzv.apoštolov, v zmysle Pavlovho odkazu Gal 1,6-10 a odkazu apoštola Petra Sk 4,19-20. Všetky naše aktivity sú odrazom príkazu ohlasovať príchod Božie kráľovstva. V rámci prípravy na sedem záverečných rokov pred príchodom Ježiša Krista na zem, týmto spôsobom pomáhame veriacim v Ježiša Krista, pochopiť biblické proroctvo o konci čias (nie sveta).

Ako to funguje

HZP Biblická škola (online) obsahuje 12 študijných kurzov, rozdelených do dvoch sekcií. Každý kurz trvá 11-18 týždňov a celý program môže byť ukončený za približne dva až tri roky. Študenti, ktorí absolvujú prvých 12 kurzov, obdržia certifikát o absolvovaní (Osvedčenie o ukončení programu pre Začiatočníkov, po absolvovaní 6.kurzu a certifikát o ukončení programu pre Pokročilých, po ukončení 12.kurzu). Každý kurz sa skladá z audio lekcií, poznámok a kvízov. Študenti budú testovaní prvýkrát v prvej polovici kurzu v priebežnej skúške. Na záver kurzu bude potrebné absolvovať a zložiť záverečnú skúšku s minimálne 75% úspešnosťou. Okrem toho našim študentom ponúkame aj doplnkové kurzy, zamerané na duchovný rast v špecifických témach Písma.