Chlieb, či struky svíň?

20 JÚLA 2021
Dnes ráno mi jedna dobrá duša napísala toto:

“Ja som zas zistil, že o firme si ktokoľvek môže zistiť koľko som zarobil, minul, atď. Vyslovene čísla do haliera presne, že štát tieto informácie predáva firmám, ktoré si za to pýtajú tiež zaplatiť.”

Ak sa nad jeho slovami zamyslíme, vidíme – v istom zmysle – vidíme v nich doslova odraz situácie márnotratného syna z Lukášovho evanjelia (viď Lk 15). Nie, môj blížny nie je márnotratný syn, ale aj je otec rodiny a podnikateľ, ktorý sa snaží uživiť svoju rodinu a bohužiaľ, aj on slúži štátu za to, čo možno prirovnať k evanjeliovým “strukom pre svine”.

Prečo tak hovorím? Lebo presne to a dokonale detailne, nám Ježiš zjavuje: že väčšina z nás pracuje za to, čo nesýti ani nás, ani naše rodinu a že nás chce od práce a námahy oslobodiť.

A všimol si v našej spoločnosti vôbec niekto, ako štáty sveta šliapu po občianskych právach a slobodách, zatiaľčo nám klamú do očí zdrapom papiera zvaným zákon o ochrane súkromia? Aké súkromie a aká je tu jeho ochrana, keď aj tak súkromná vec ako je návšteva u lekára a následný zdravotný záznam, hoci len z očkovania, je už verejným žurnálom a ako vidíme, aj všetko o našej práci, aj o nás? Vidí tu vôbec niekto, že sme zo socializmu nikdy nevyšli?

A tak som tejto dobrej duši odpísala toto:

“Áno, ľudia si len namýšľajú, že sú majiteľmi firiem a podnikov. V pravde je majiteľom všetkých firiem štát. Veď to on každému podnikateľovi diriguje podmienky vedenia, NIE VLASTNENIA firmy.” 

Vidíme, že podmienky za akých niekto môže prevádzkovať firmu sa ukladajú ZODPOVEDNÝM VEDÚCIM obchodu, či firmy, nikdy nie MAJITEĽOM.

Hejže, neže?

Tu sa znova povtrdzuje proroctvo Písma, že posledná svetová vláda pred príchodom Krista na zem, má byť socialistická – červená. A ako všetci vidíme, proroctvá Boha sa nemýlia, ale DO BODKY spĺňajú, či tomu človek verí, či nie. To preto sú VŠETKY politické strany dnes také sociálne, alebo pravicové 😉. Ak by neboli, zanikli by, a ich členovia by prišli o plat, lebo diktátom EU je socializmus.

Chvála Jedinému Bohu a nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi, je tu stále Jeho proroctvo o konci čias, a hoci to najprv bude veľmi zlé, t.j.vážení, nasaďte si kloboučky, pojedeme z kopečka…..

Až potom to bude veľmi dobré, lebo Kráľ kráľov sa vracia, aby zrušil všetky ľudské vlády na zemi, všetku byrokraciu, všetky nezmyselné úrady a nespravodlivosť a nastolil 1000-ročnú vládu svojho Božieho Kráľovstva a pokoj.

Najnovšie príspevky