SGR top-level category name.

Náuka Zákona

Skupina kurzov, ktorých obsahom sú hlboké, duchovné pravdy a symbolika Svätého Písma. Až po ich štúdiu pochopíš, čo Kristovi apoštoli vedeli a nám, Kresťanom posledných čias, tak veľmi chýba.

Náuka Zákona2022-08-30T13:57:38+01:00
Go to Top