NNM – Pane, nauč nás modliť sa

Praktický a 100% biblický kurz a učenie Ježiša Krista o duchovnom boji s názvom MODLITBA.

 

V PRÍPRAVE

Kurz je v príprave a bude prístupný po jeho dokončení. Zápis do kurzu BUDE POTOM možný emailom na info@hlaszpuste.com.