Deň Zmierenia

Deň Zmierenia. Najdôležitejší a najsvätejší sviatok, prikázaný Bohom sláviť ho po všetky pokolenia na zemi. Boh nás varuje, že spomedzi Božieho ľudu vyhubí každú dušu v prípade, ktorá tento sviatok sláviť nebude. Aby si vyhubený nebol ani ty, ani tvoji najbližší, a aby si ho mohol sláviť na Božiu slávu a videl jeho ovocie vo svojom živote, je dôležité poznať, čo o ňom hovorí Boh sám a prečo.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK75 0200 0000 0044 9860 1353; so správou pre prijímateľa: PRL036). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com..

Prihlásiť sa na tento kurz