TPW – Prorocký Bojovník

Cirkev príliš dlho zaobchádzala s duchovnými darmi ako s pochabými alebo dokonca s takými, ktoré prestali existovať. Prorocký dar je príliš významný na to, aby sme ho zavrhli ako nepovinný! Tento kurz ťa vezme za ruku a bude ťa viesť, aby si počul od Boha, rástol vo viere a používal proroctvo ako mocný nástroj vojny, ktorým má byť. Si nasýtený všetkou mocou v Kristovi, aby si priniesol riešenia a zázraky svetu, ktorý je zúfalý pre oboch. Je čas vstať, striasť zo seba akúkoľvek nečinnosť a byť použitý ako ruky, nohy a hlas Boží.

Tento kurz je cestou do myslenia a životného štýlu prorockého bojovníka. Naučíš sa v ňom, aká dôležitá je odvaha, viera a pochopenie tvojej skutočnej autority. Je to pre teba otvorená výzva, aby si našiel svoj neskrotný, zjavujúci hlas a upevnil sa v tom, kým si vždy mal byť. Je čas porušiť zmluvu s malichernosťou a scvrknutými spôsobmi, akými si zmýšľal v minulosti. Osloboď sa od opakujúceho sa prízemného myslenia, pretože Boh ti chce dať nový spôsob myslenia. Budeš obdarený novými myšlienkami, novými plánmi, novými nápadmi, novou kreativitou a čerstvými pomazaniami. Proroctvo z teba bude prúdiť! Si pripravený ísť ďalej, než si bol predtým? Chceš ísť za plytké vody a rozvíjať životný štýl hlbokého zjavenia?

V PRÍPRAVE

Prihlásiť sa na tento kurz