Ľahostajní a bez vášne

30 DECEMBRA 2018
Myslel som na posledný príbeh zo života proroka Elizea. V tom čase bol kráľom Izraela Jóaš a išiel navštíviť Elizea v jeho chorobe. Vedel, že bez pomoci tohto veľkého proroka by budúcnosť Izraela bola hmlistá. Nepriatelia sa blížili z každej strany, pripravení zabíjať.

Elizeus prikázal kráľovi, aby vzal šípy. A kráľ poslúchol. Elizeus mu povedal: “vystreľ ich do zeme.” Kráľ vystrelil trikrát a prestal. Muž Boží sa na neho nahneval a povedal: “Mal si streliť na zem päťkrát, alebo šesťkrát! Tak by si nepriateľov porazil úplne … Ale teraz ho porazíš len trikrát.” Elizeus zomrel a bol pochovaný. (2Kr 13,18-20)

To je všetko? Aký zvláštny príbeh! Prečo bol ten starý prorok taký naštvaný? Pretože kráľ bol nonšalantný; bol bez vášne, ľahostajný. Vystrelil do zeme len trikrát. Jeho srdce v tom, čo robil, prítomné nebolo. Odpoveď proroka, je vlastne odpoveďou Boha, ktorý v skutočnosti hovorí: “Ak ti tak málo záleží na budúcnosti tvojho ľudu, tak je to všetka pomoc, akú dostaneš.” Inými slovami: ak je ľahostajné tvoje srdce, bude aj moje.

S takýmto postojom nemôžete ani viesť krajinu, ani prekvitať v manželstve. Vzdať sa túžby znamená povedať: “v skutočnosti ťa nepotrebujem; ja ťa naozaj nechcem, ale budem s tebou žiť, pretože, no, asi to tak mám.”

Takýto postoj je grotesknou korupciou toho, čo malo byť nádherným tancom túžby a oddanosti.

Preložené a publikované s láskavým povolením Johna Eldredgea (Ransomed Heart Ministries).

Najnovšie príspevky