Mojžiš vnútri

23 DECEMBRA 2021
V každom z nás žiari Mojžišova iskra, ktorá nám ukazuje cestu z nášho otroctva k malte a tehlám.

V každom z nás žiari Mojžišova iskra. Je naším učiteľom, učiteľom zvnútra.

Mojžiš je pastierom viery, ktorý každého z nás vyživuje našimi vlastnými vrodenými vedomosťami a vedie ich, aby sa rozliali do našej vedomej mysle. Ukazuje nám cestu z nášho otroctva k malte a tehlám.

Ako prebudíš Mojžiša? Tým, že sa prebudíš.

Ako sa prebúdzaš? To dokážeš len ty.

Ale aj to bude pod vedením učiteľa, niekoho, v kom Mojžiš už bdie.

Iba prebudení môžu viesť ostatných, aby boli bdelí.

Najnovšie príspevky