Nie je svedectvo ako svedectvo

10 JÚLA 2021
Keď v človeku pôsobí duch falošnej nábožnosti, pravé poznanie Boha a Božie zjavenie, nahrádza falošné poznanie a učenie démonov.

Apropos: duch falošnej nábožnosti je démon, ktorý ti vo svedomí a v mysli nahovára a mnohých už aj presvedčil, že spôsob ako ty osobne prežívaš vieru je najlepší, že ako ty zmýšľaš o Bohu a Jeho Slove je jediné správne, že čo ty hovoríš o Ježišovom učení je bezchybné, a že ty nič viac o Bohu vedieť nemusíš ani nepotrebuješ, že ten tvoj pastor je ten Boží, lebo je pápež, či katolík, protestant atď. Ak si sa spoznal, je to o tebe.

Ľudia, ktorí sú vedení týmto démonom, povyšujú a zdôrazňujem svoje náuky a tradície, ako aj svoje spôsoby prežívania viery, nad učenie pravého Boha. Väčšina ľudí sa v takýchto falošných cirkvách, ktoré sú vedené a zvedené, rozumej podvedené týmto démonom, cítia ako v seminári – kázne týchto cirkví môžu byť intelektuálne, môžu byť motivačné. Jediné, na čom v nich záleží, je dobrý obsah a dobrý pocit. Ale už nie Kristus. Falošné učenie sa tu obhajuje veľmi ostro a členovia takýchto falošných kultov, sú nezriedka pri obhajovaní lživých doktrín až násilní. Podvedení veriaci takýchto falošných cirkví ti môžu vysvetliť teórie zmierenia, alebo sedem krokov k úspechu, ale to je asi tak všetko.

Nedokážu však uviesť ani jedno intímne stretnutie, ktoré s Ježišom zažili. Nemajú vôbec žiadne svedectvo spásy. Ani raz za život Ježiša nepočuli hovoriť s nimi. Vo svojom živote som sa stretla s mnohými vedúcimi katedier kresťanského vzdelávania, kaplánmi a učiteľmi, biskupmi, aj vodcami takýchto spoločenstiev, ktorí síce paradoxne, ale sami vyznávajú aj priznávajú, že Ježiša osobne vôbec nepoznajú.

Môžeš hovoriť o slnečnom žiarení a žiť svoj život v podzemí; môžeš dokonca ísť k moru, ale nikdy sa do neho nevnoriť. Veľa toho, čo sa dnes o Ježišovi neúnavne učí, učia ľudia, ktorí Krista vôbec osobne nepoznajú. Ktorí sa s Ním nikdy osobne nestretli. Uvedom si, čo hovorím.

Otázka:

Sú tvoji vodcovia blízkymi priateľmi Boha, či len VIP osôb (a tí žijú väčšinou v zahraničí) vrámci ich vlastného spoločenstva, alebo združenia rozličných, im podobných cirkví? Sú tí, ktorých považuješ za svojich duchovných vodcov, a ktorí poznajú Ježiša len ako opisujem vyššie, tými ľuďmi, ktorí tebe pomáhajú “spoznať Ho” a zažiť osobnú skúsenosť s Ním? Ak áno, vieš, že si vedený slepými. Kto totiž s Kristom osobne nikdy nebol, nie je Kristovým svedkom. Nemôže ním byť, lebo je nemožné svedčiť o Tom, s kým som sa nikdy osobne nestretol, je tak?

Najnovšie príspevky