Prvé Prikázanie

12 FEBRUÁRA 2022
Veriaci chodí s Bohom. Modlár iba do kostola (spoločenstva). Pravé Kresťanstvo zo všetkých síl vyhýba modlárstvu, pretože ono je deštrukciou morálky a nášho vzťahu s Bohom. To sa však dá iba v prípade, že neustále zdokonaľujeme naše poznanie Písma na túto tému, aby sa nič dostalo medzi nás a Boha. Modlárstvo je zakázané v piatich z desiatich prikázaní. Prvé štyri jasne definujú Boha aj náš vzťah k Bohu, rovnako ako desiate, pretože Pavol definuje aj žiadostivosť ako modlárstvo. Ak chceš chodiť s Bohom, musíš zničiť všetky svoje modly. Počnúc tými mentálnymi, t.j. predstavami o Bohu. Henoch totiž chodil s Bohom. Nie troma.

Ex 34,5-8: A Pán zostúpil v oblaku, a stál tam s ním a vzýval Meno Pánovo. Potom Pán prešiel popred neho a volal: PÁN, PÁN milosrdný a milostivý Boh, pomalý do hnevu, oplývajúci zmluvnou vernosťou a pravdou. Zachovávajúci zmluvnú vernosť tisícom, odpúšťajúci neprávosť, zločiny a hriech, a v žiadnom prípade nenecháva vinníka nepotrestaného; navštevujúci neprávosť otcov na deťoch a detných deťoch až po tretie a štvrté pokolenie. Mojžiš sa ponáhľal, sklonil hlavu k zemi a klaňal sa.

Ktorý človek alebo inštitúcia má tieto vlastnosti? Okrem toho je večným Stvoriteľom, Lekárom, Spasiteľom, Najvyšším Zákonodarcom, Sudcom, Advokátom a samotným vrcholom múdrosti, porozumenia a milosti.

A napriek tomu je ľudstvo až také pomýlené, že mnohí bez toho, aby si to uvedomovali, uctievajú svoje svedomie, tvorené ich vlastnými pozemskými skúsenosťami. Ich svedomie nie je ničím iným ako vnútorným hlasom, akýmsi morálnym policajtom, ktorý sa v nich usadil. Ich “ja” bôžik, ktorého uctievajú. Inými slovami, ich modla. Dá sa však tomu “ja” veriť? Veríš, človeče, v samého seba? Veď svedomie sa dá ľahko zvrátiť a často je vyvinuté nie normálne, pretože takmer úplne závisí od výchovy a propagandy médií tohto sveta. A keďže toto je Satanov svet, je tu len veľmi malá šanca, že svedomie človeka bude vôbec v súlade s Božími normami.

Iní prehnane uvaľujú na Boha svoje predstavy o ľudskom otcovi, ale aj toto je vytváranie modly. Čo ak človek nemá otca ako súčasť svojho života? Čo ak bol jeho otec hlúpy, blázon, tyran, alebo príliš zhovievavý? Aký pozitívny dojem to zanechá? Je vari Boh veľký starý muž, klopkajúci si po hlave, šedivý, trochu úskočný človek, ktorého myseľ sa vracia do lepších čias a zabúda na to, čo sa deje na zemi a v našich životoch?

Božie meno je “Bol som, Ja som, Ja budem.” Žije večnosť, ale nie je starý; Je moderný ako zajtrajšok. Keď Boh prišiel na zem v tele človeka Ježiša, ukázal, že nemá úplne pokojnú povahu, že nie je Bohom, ktorý by nepovedal: “Bu-bu-bu!” Ježiš nenechal spiacich psov len tak ležať. Nebol bez inšpirácie ani neinšpirujúci; Ježiš vzbudil ľudí tak, že hovorili: “Nikto nikdy nehovoril tak ako tento!” Spochybnil a odhalil pokrytectvo náboženstva svojej doby a bol pohnutý k hlbokému hnevu nehanebným vykorisťovaním, ktoré sa odohrávalo v Chráme. Už vtedy zjavoval podvod a pokrytectvo náboženských kultov. Mal taký charakter, že kráčal neohrozene skrz nepriateľské davy. Ježiš bol mierny, ale tento výraz naznačuje, že bol schopný použiť moc tak, ako On chcel, a obmedzoval ju len ako akt milosrdenstva, múdrosti a lásky.

Pravé Kresťanstvo nie je pre mäkkých a sentimentálnych, a už vôbec nie pre modlárov. Je nám dané bojovať a náš Boh je mocný bojovník – Jeho meno je Pán Nebeských Vojsk. Je na našej strane, ale vyžaduje našu absolútnu vernosť. V opačnom prípade nemá človek ani Boha, ani Pána. len modly.

Najnovšie príspevky