Rozličné uzdravenia

9 JÚLA 2021
Radi sa s vami delíme o svedectvá dvoch žien ohľadom fyzického uzdravenia: v prvom prípade bolo problémom bolestivé, ľavé rameno. V druhom prípade ide o uzdravenie 8-ročného dievčatka, trpiaceho celé mesiace na dráždivý kašeľ.

02.Dec.2015

Dnes na Dom modlitby prišla moja priateľka s bolesťou v ľavom, hornom ramene. Avšak nepriznala sa s tým. Počas vzývania Ducha Svätého som však od nášho Pána dostala slovo poznania, že na modlitbe je prítomná osoba s veľkou bolesťou v ľavom ramene. Okamžite som sa teda prítomných opýtala, kto z nich potrebuje modlitbu za zdravenie konkrétneho ramena. Až vtedy sa k tomu priznala a povedala, že pre bolesť už rameno takmer nedvihne, čo jej znemožňuje aj pracovať. A tak sme sa za ňu pomodlili a ešte v ten istý večer prišiel od nej email s nasledovným textom:

Rameno ma viac nebolí! Sláva Pánovi za jeho uzdravenie, ktoré mi poslal po svojom apoštolovi!

S pozdravom,

Suzanne

05.Feb.2016

Moja dcérka Yoa trpela už od októbra minulého roka na dráždivý kašeľ. A to predovšetkým ráno. Zo začiatku som jej dávala aj sirup, ale potom som prestala, lebo to jednak nepomáhalo a navyše inak nebola chorá. No ale kašľať neprestávala. Až teraz, keď sme sa na Dome modlitby pomodlili za jej uzdravenie, už viac nekašle. Aleluja!

Vďaka Pánovi!

Eva

Najnovšie príspevky