Žiariť ako Deň Zmierenia

7 OKTÓBRA 2022
Na konci Dňa Zmierenia vstupujeme do nového zázemia v trblietavom, novom odeve našich duší. Esenciálne svetlo Dňa Zmierenia z nás môže teraz žiariť spredu aj zozadu.

Prečo v taký svätý, krásny deň znova a znova recitujeme zoznam hriechov?

Pretože jeden deň v roku nestačí. Prajeme si, aby naše duše boli zjednotené s jej Milovaným každý deň v roku.

Preto, čítajúc nahlas tento zoznam a jeden po druhom, vďaka nesmiernej Božej láskavosti a láske k nám, škvrny na odeve našej duše miznú.

Potom stúpame vyššie, do ešte intenzívnejšieho svetla, v ktorom sú škvrny stále viditeľné. A tak zoznam opakujeme znova.

Kým na konci Dňa Zmierenia nevstúpime do nového roka v žiarivom, novom odeve našich duších. Svetlo podstaty Dňa Zmierenia v nás teraz môže žiariť celý rok.

Najnovšie príspevky