Boh nešetrí na ničom

28 OKTÓBRA 2021
Dievča, ktoré dávalo vodu Eliezerovi a jeho karavane, bola naozaj Rebeka, Abrahámova pra-neter. Po zasnúbení Rebeky s Izákom sa Eliezer stretol s Rebekinou rodinou a povedal im podrobnosti o svojej misii.

Gn 24,36: A Sarah, manželka môjho pána, porodila môjmu pánovi syna, keď zostarla: a on dáva [svojmu synovi Izákovi] všetko, čo má. 

Abrahám bol ochotný vzdať sa celého svojho majetku, aby zabezpečil, že sa Izák ožení s Rebekou.

Boh je tiež ochotný vzdať sa „všetkého svojho majetku“, aby pomohol každému jednému z nás, Jeho detí, splniť naše poslanie uskutočniť „manželstvo“ fyzických a duchovných rozmerov reality, premenou sveta na Boží domov prostredníctvom našich dobrých skutkov.

Najnovšie príspevky