Bohu odcudzené manželky

16 NOVEMBRA 2022
Keď Abrahám pochoval Sáru, poslal svojho sluhu Eliezera do domácnosti svojho brata v Arame, aby vybral Izákovi vhodnú manželku.

Gn 24:4: Abrahám povedal Eliezerovi: Musíš ísť do mojej krajiny, k mojej rodine a vziať ženu môjmu synovi Izákovi.

Proroci často opisujú vzťah medzi Bohom a židovským národom ako vzťah muža a ženy. V tomto zmysle sme všetci poverení poslaním porovnateľným s poslaním, ktoré dal Abrahám Eliezerovi – ísť von a nájsť tie duše, ktoré sa vzdialili a priviesť ich späť k Bohu, ich „Manželovi“.

A vzhľadon na prorocké udalosti, ktoré sú pred nami, čím skôr tak spravíme, tým lepšie.

Najnovšie príspevky