Božie Kráľovstvo

8 MARCA 2023
Bohu sa zapáčilo spasiť svet bláznovstvom ohlasovania Evanjelia Vykúpenia. Čím bláznivejšie sa Jeho slová zdajú, tým mocnejšie a pravdivejšie sú. A Božie Kráľovstvo sa naozaj javí ako bláznivé:

V Božom Kráľovstve sú veci spätné alebo hore nohami, presne opačne, než je to vo svete.

Koniec koncov, je to Kráľovstvo, kde prví sú poslední a poslední prvými, kde mýtnici a prostitútky predchádzajú kráľov a farizejov, kde sú slabí silní a chudobní bohatí.

Kde slepí vidia, chromí chodia, hluchí počujú a mŕtvi vstávajú.

Kde sa hľadí na neviditeľné a koná nadprirodzené.

Kde sa ten, kto si myslí, že je múdry, musí stať bláznom, aby zmúdrel.

Najnovšie príspevky