FTR – Piata Poľnica Zjavenia

Obsah proroctva piatej poľnice je OBROVSKÝ. Ale napriek najtemnejšej realite tohto prvého BEDA, je pre skutočným oslobodením pre všetok Boží ľud. Proroctvo je pochmúrne len na prvý pohľad. V skutočnosti totiž obsahuje nesmierne posolstvo nádeje a prísľub viditeľnej Božej Moci na Zemi. A ešte oveľa viac…

Obsahom kurzu, budú nielen lekcie, ale aj nesmierne množstvo biblických pasáží a vysvetlených prorockých symbolo a ako je zvykom, aj poznámky pre ďalšie samoštúdium pasáže. Kurz BUDE prístupný po dokončení. Zápis do kurzu BUDE možný na požiadanie emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz