Aj Naše Deti sú Zodpovedné

My rodičia, máme zavše tendenciu naše deti až priveľmi chrániť. Ale takto im bránime naučiť sa zodpovednosti za ich vlastné správanie. Pre každé dieťa, ktoré je posvätené, aj keď nie je obrátené, stále existuje veľa vecí, za ktoré sa bude zodpovedať. „Komu bolo veľa dané, bude sa od neho veľa vyžadovať .“ A Ježiš tu nehovorí, že sa to týka iba obrátených rodičov, ani že spása detí je automatická. Spása je skutočne osobná záležitosť každej duše.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL026). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz