Päť úrovní duše

Väčšina z nás si neuvedomuje nádherný a nadprirodzený fakt, že čoby ľudia nie sme, iba človek, ale vzácne, Kristovou Krvou vykúpené duše v tele. Naše duše sú nadprirodzené a ako takým je im umožnený rast rovnako, ako je možný aj našim fyzickým telám.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459; so správou pre prijímateľa: PRL061). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz