Ospravedlnenie za Mŕtvych

Jedni sa dnes namiesto mŕtvych pred Bohom ospravedlňujú. Iní sa za nich dávajú krstiť, čím v ich životoch pôsobí smrť a nie život. A ďalší žiadajú nezmyselné reštitúcie tam, kde na ne práva niet. A kde toto právo na reštitúciu je, tam ho drvivá väčšina nevidí, ani neprijíma. A mali by. A ty sa v perličke dozvieš, ako to celé spolu súvisí aj o čom to je.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL071). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz