Otče náš

Keď Ježišovi učeníci Krista žiadali, aby ich naučil modliť sa, Ježiš im náuku modlitby odovzdal v princípoch, ktoré svet pozná ako modlitbu “Otče náš”. Bohužiaľ, väčšina veriacich ani len netuší, čo tieto Kristove princípy vlastne znamenajú – netušia, o čo touto modlitbou Boha žiadajú – a mali by.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL076). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz