Srdce posilňuj Milosťou

V skúškach viery, životných výzvach a rôznych ťažkostiach nepotrebujeme hlúpe rady, ani márne povzbudenia. Čo naozaj potrebujeme, lebo tak učí Písmo, je posilniť naše srdce nezaslúženou Milosťou a Priazňou Boha. Lenže ako sa toto robí? Dozvieš sa v Perličke.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL105). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz